Can Canh Thái Âm Hóa Khoa.

Hỏi đáp, luận giải về tử vi
Trả lời bài viết
Answer
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 954
Tham gia: 04:06, 29/11/17

Can Canh Thái Âm Hóa Khoa.

Gửi bài gửi bởi Answer »

_Lá số nguyên bàn với Tử Phủ Dần thì Thái Âm tại Mão cung.

_Mão cung thuộc phương Đông Mộc.

_Hóa Khoa cũng vậy.

_Trong nạp Giáp, Canh được nạp vào Chấn. Tại hậu thiên bát quái, Chấn thuộc phương Đông Mộc.

Nên có thể tạm kết luận Can Canh thì Thái Âm Hóa Khoa. Cả ba yếu tố này đều tọa cung Mão.

Nếu có lỗ hổng thì mn cứ việc khinh thường nhìn lại :-bd

Hình ảnh
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Luận giải Tử vi”