Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Hỏi đáp, luận giải về tử vi
Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2315
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Sự "hoành tráng" khoe mẽ công khai trên quẻ với web đại chúng
Hình ảnh

* Trích đọan ở bài trên, diễn tả qua hình ảnh:
Hình ảnh

* ĐỒNG VỊ RA LÁ SỐ:
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2315
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết:
07:12, 25/08/20
Sự "hoành tráng" khoe mẽ công khai trên quẻ với web đại chúng
Hình ảnh

* Trích đọan ở bài trên, diễn tả qua hình ảnh:
Hình ảnh

* ĐỒNG VỊ RA LÁ SỐ:
Hình ảnh
TƯƠNG TỰ - THAM KHẢO
Hình ảnh
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2315
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết:
07:12, 25/08/20
Sự "hoành tráng" khoe mẽ công khai trên quẻ với web đại chúng
Hình ảnh

* Trích đọan ở bài trên, diễn tả qua hình ảnh:
Hình ảnh

* ĐỒNG VỊ RA LÁ SỐ HÌNH TRÒN:
Hình ảnh
* CHUYỂN ĐỔi LÁ SỐ HÌNH TRÒN (trên) RA HÌNH VUÔNG HOẶC CHỮ NHẬT.
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2315
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết:
22:20, 25/08/20
Môc huynh đã viết:
07:12, 25/08/20
Sự "hoành tráng" khoe mẽ công khai trên quẻ với web đại chúng
Hình ảnh

* Trích đọan ở bài trên, diễn tả qua hình ảnh:
Hình ảnh

* ĐỒNG VỊ RA LÁ SỐ HÌNH TRÒN:
Hình ảnh
* CHUYỂN ĐỔi LÁ SỐ HÌNH TRÒN (trên) RA HÌNH VUÔNG HOẶC CHỮ NHẬT.
Hình ảnh

TIẾP THEO VỚI LÁ SỐ TRÊN, KHI TA CHIA RA HAI NỬA SÁNG & TỐI VỚI MỐC DẦN(Bình Minh) - THÂN(Hoàng Hôn).

* Về Tiểu hạn... Chúng ta xem xét về hành khí của cung sao...trong khoảng thời gian, từ 01 năm( Tiển hạn trở xuống) tương ứng với không gian thực của 04 mùa luân chuyển, ứng với CAN CHI của mỗi tuổi....tính theo Bảng Ngũ Hổ Độn(dưới)
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2315
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết:
22:28, 26/08/20
Môc huynh đã viết:
22:20, 25/08/20
Môc huynh đã viết:
07:12, 25/08/20
Sự "hoành tráng" khoe mẽ công khai trên quẻ với web đại chúng
Hình ảnh

* Trích đọan ở bài trên, diễn tả qua hình ảnh:
Hình ảnh

* ĐỒNG VỊ RA LÁ SỐ HÌNH TRÒN:
Hình ảnh
* CHUYỂN ĐỔi LÁ SỐ HÌNH TRÒN (trên) RA HÌNH VUÔNG HOẶC CHỮ NHẬT.
Hình ảnh

TIẾP THEO VỚI LÁ SỐ TRÊN, KHI TA CHIA RA HAI NỬA SÁNG & TỐI VỚI MỐC DẦN(Bình Minh) - THÂN(Hoàng Hôn).

* Về Tiểu hạn... Chúng ta xem xét về hành khí của cung sao...trong khoảng thời gian, từ 01 năm( Tiển hạn trở xuống) tương ứng với không gian thực của 04 mùa luân chuyển, ứng với CAN CHI của mỗi tuổi....tính theo Bảng Ngũ Hổ Độn(dưới)
Hình ảnh
TIẾP.

* Về Đại vận 10 năm và cung lưu 01 năm hạn của tuổi X,Y,Z hay lưu niên(niên là 01 năm trong 10 năm của Đ/vận(có chỗ nghi là lưu niên đại vận)...

Bạn nào cũng đã biết, cung lưu hạn của tuổi X,Y,Z ấy, song hành với năm xem T/hạn đi thuận theo lưu Thái Tuế hàng năm(theo chiều thuận mỗi năm một cung số), thì cung lưu tuổi hạn ấy lại có bước đi lùi 01 cung(với tuổi thuận Dương Nam, Âm Nữ và chiều ngược lại với tuổi nghịch là Âm Nam, Dương Nữ) khi chuyển qua Đ/vận mới, ở vào năm lưu tuổi hạn thứ 03 .
- Các bạn cùng tìm hiểu chia sẻ nhé, mình cũng đang mù mờ lần tìm đây, và mình chỉ lo khi dựa vào dữ liệu khoa học Thiên văn ở thời hiện đại của thế kỷ 21 này sẽ chưa đủ tầm với KHTV của loài người CỔ CỔ ĐẠI.
Tham khảo:

Hình ảnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sao_M%E1%BB%99c
https://climatechange.edu.vn/tham-so-qu ... -trai-dat/

* Ở trên ta xem T/hạn( 01 năm hạn) và các hạn có khoảng thời gian ngắn hơn 01 năm theo Dương lịch.

* Với Đ/vận và cung lưu tuổi hạn X,Y,Z của Đ/vận, ta xem theo thời gian Âm Lịch, để tính quỹ đạo và chu kỳ, hiển thị trong lá số:
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2315
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết:
17:26, 27/08/20
Môc huynh đã viết:
22:28, 26/08/20
Môc huynh đã viết:
22:20, 25/08/20


* CHUYỂN ĐỔi LÁ SỐ HÌNH TRÒN (trên) RA HÌNH VUÔNG HOẶC CHỮ NHẬT.
Hình ảnh

TIẾP THEO VỚI LÁ SỐ TRÊN, KHI TA CHIA RA HAI NỬA SÁNG & TỐI VỚI MỐC DẦN(Bình Minh) - THÂN(Hoàng Hôn).

* Về Tiểu hạn... Chúng ta xem xét về hành khí của cung sao...trong khoảng thời gian, từ 01 năm( Tiển hạn trở xuống) tương ứng với không gian thực của 04 mùa luân chuyển, ứng với CAN CHI của mỗi tuổi....tính theo Bảng Ngũ Hổ Độn(dưới)
Hình ảnh
TIẾP.

* Về Đại vận 10 năm và cung lưu 01 năm hạn của tuổi X,Y,Z hay lưu niên(niên là 01 năm trong 10 năm của Đ/vận(có chỗ nghi là lưu niên đại vận)...

Bạn nào cũng đã biết, cung lưu hạn của tuổi X,Y,Z ấy, song hành với năm xem T/hạn đi thuận theo lưu Thái Tuế hàng năm(theo chiều thuận mỗi năm một cung số), thì cung lưu tuổi hạn ấy lại có bước đi lùi 01 cung(với tuổi thuận Dương Nam, Âm Nữ và chiều ngược lại với tuổi nghịch là Âm Nam, Dương Nữ) khi chuyển qua Đ/vận mới, ở vào năm lưu tuổi hạn thứ 03 .
- Các bạn cùng tìm hiểu chia sẻ nhé, mình cũng đang mù mờ lần tìm đây, và mình chỉ lo khi dựa vào dữ liệu khoa học Thiên văn ở thời hiện đại của thế kỷ 21 này sẽ chưa đủ tầm với KHTV của loài người CỔ CỔ ĐẠI.
Tham khảo:

Hình ảnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sao_M%E1%BB%99c
https://climatechange.edu.vn/tham-so-qu ... -trai-dat/

* Ở trên ta xem T/hạn( 01 năm hạn) và các hạn có khoảng thời gian ngắn hơn 01 năm theo Dương lịch.

* Với Đ/vận và cung lưu tuổi hạn X,Y,Z của Đ/vận, ta xem theo thời gian Âm Lịch, để tính quỹ đạo và chu kỳ, hiển thị trong lá số:
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2315
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

CÔNG VIỆC YÊU TÍCH HÀNG NGÀY CỦA MÌNH, CŨNG TRẦN TRỤI PHƠI BẦY...CHẲNG KHÁC MẤY VỚI LÁ SỐ TỬ VI

https://www.facebook.com/ha.bach.712/po ... &ref=notif
Hình ảnh
Hình ảnh

So sánh trước(trái), sau khi sửa sai(phải):
Hình ảnh

* CÓ XỨNG TẦM KHÔNG? VÀO GOOGLE XEM PHÁN XÉT>
Hình ảnh
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2315
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết:
11:11, 29/08/20
CÔNG VIỆC YÊU TÍCH HÀNG NGÀY CỦA MÌNH, CŨNG TRẦN TRỤI PHƠI BẦY...CHẲNG KHÁC MẤY VỚI LÁ SỐ TỬ VI

https://www.facebook.com/ha.bach.712/po ... &ref=notif
Hình ảnh
Hình ảnh

So sánh trước(trái), sau khi sửa sai(phải):
Hình ảnh

* CÓ XỨNG TẦM KHÔNG? VÀO GOOGLE XEM PHÁN XÉT>
Hình ảnh
Hình ảnh
NHỮNG QUYẾT ĐỊNH ĐÀNH ĐOẠN CỦA MÌNH, LUÔN DỨT KHOÁT, XEM RA KHÔNG CÓ TÌNH NGƯỜI, NHƯNG THỰC CHẤT ĐỀU RẤT CÓ LỢI CHO HAI PHÍA.


Anh của thợ cả lên tiếng:
Trường Hồ
Em no ko chuyen
· Trả lời · 1 giờ
Hoang Habach
Mình biết vậy, trần T mà càng sửa càng toang Trường Hồ
Các lỗi khác mình chỉ công khai được vài nét, đó là lỗi chủ quan, tự làm theo ý cá nhân T, thi công thật cẩu thả
· Trả lời · 1 giờ · Đã chỉnh sửa
Hoang Habach
Trường Hồ tham khảo công tác chuẩn bị và lắp dựng trần của thợ Sg hôm nay, như lắp thạch cao:
Hình ảnh
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2315
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết:
13:10, 29/08/20
Môc huynh đã viết:
11:11, 29/08/20
CÔNG VIỆC YÊU TÍCH HÀNG NGÀY CỦA MÌNH, CŨNG TRẦN TRỤI PHƠI BẦY...CHẲNG KHÁC MẤY VỚI LÁ SỐ TỬ VI

https://www.facebook.com/ha.bach.712/po ... &ref=notif
Hình ảnh
Hình ảnh

So sánh trước(trái), sau khi sửa sai(phải):
Hình ảnh

* CÓ XỨNG TẦM KHÔNG? VÀO GOOGLE XEM PHÁN XÉT>
Hình ảnh
Hình ảnh
NHỮNG QUYẾT ĐỊNH ĐÀNH ĐOẠN CỦA MÌNH, LUÔN DỨT KHOÁT, XEM RA KHÔNG CÓ TÌNH NGƯỜI, NHƯNG THỰC CHẤT ĐỀU RẤT CÓ LỢI CHO HAI PHÍA.


Anh của thợ cả lên tiếng:
Trường Hồ
Em no ko chuyen
· Trả lời · 1 giờ
Hoang Habach
Mình biết vậy, trần T mà càng sửa càng toang Trường Hồ
Các lỗi khác mình chỉ công khai được vài nét, đó là lỗi chủ quan, tự làm theo ý cá nhân T, thi công thật cẩu thả
· Trả lời · 1 giờ · Đã chỉnh sửa
Hoang Habach
Trường Hồ tham khảo công tác chuẩn bị và lắp dựng trần của thợ Sg hôm nay, như lắp thạch cao:
Hình ảnh
Hình ảnh
Trích: https://www.facebook.com/ha.bach.712
HƠN 60 MÉT KHỐI GỖ THÀNH PHẨM CỦA HAI NHÀ GỖ, SẼ LĂN BÁNH VÀO CÔNG TRÌNH ĐỒNG THÁP ....
Hình ảnh

* Ý mình đưa ra minh chứng về công việc của chính mình, theo các mốc thời gian hoàn thành( hôm nay bốc hàng, ảnh cho chuyến xe thứ 2), để các bạn có theo dõi nghiệm lý vận & hạn trong lá số của mình rõ thêm, cho việc tính và xem vận hạn cải tiến của mình.

* TẠI CÔNG TRÌNH ĐỒNG THÁP. TỪ ĐÂY ĐẾN CUỐI NĂM SẼ CÓ BAO NHIÊU NHÀ GỖ ĐƯỢC CHUYÊN CHỞ TỚI ĐÂY LẮP DỰNG?
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2315
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết:
14:31, 30/08/20
Môc huynh đã viết:
13:10, 29/08/20
Môc huynh đã viết:
11:11, 29/08/20
CÔNG VIỆC YÊU TÍCH HÀNG NGÀY CỦA MÌNH, CŨNG TRẦN TRỤI PHƠI BẦY...CHẲNG KHÁC MẤY VỚI LÁ SỐ TỬ VI

https://www.facebook.com/ha.bach.712/po ... &ref=notif
Hình ảnh
Hình ảnh

So sánh trước(trái), sau khi sửa sai(phải):
Hình ảnh

* CÓ XỨNG TẦM KHÔNG? VÀO GOOGLE XEM PHÁN XÉT>
Hình ảnh
Hình ảnh
NHỮNG QUYẾT ĐỊNH ĐÀNH ĐOẠN CỦA MÌNH, LUÔN DỨT KHOÁT, XEM RA KHÔNG CÓ TÌNH NGƯỜI, NHƯNG THỰC CHẤT ĐỀU RẤT CÓ LỢI CHO HAI PHÍA.


Anh của thợ cả lên tiếng:
Trường Hồ
Em no ko chuyen
· Trả lời · 1 giờ
Hoang Habach
Mình biết vậy, trần T mà càng sửa càng toang Trường Hồ
Các lỗi khác mình chỉ công khai được vài nét, đó là lỗi chủ quan, tự làm theo ý cá nhân T, thi công thật cẩu thả
· Trả lời · 1 giờ · Đã chỉnh sửa
Hoang Habach
Trường Hồ tham khảo công tác chuẩn bị và lắp dựng trần của thợ Sg hôm nay, như lắp thạch cao:
Hình ảnh
Hình ảnh
Trích: https://www.facebook.com/ha.bach.712
HƠN 60 MÉT KHỐI GỖ THÀNH PHẨM CỦA HAI NHÀ GỖ, SẼ LĂN BÁNH VÀO CÔNG TRÌNH ĐỒNG THÁP ....
Hình ảnh

* Ý mình đưa ra minh chứng về công việc của chính mình, theo các mốc thời gian hoàn thành( hôm nay bốc hàng, ảnh cho chuyến xe thứ 2), để các bạn có theo dõi nghiệm lý vận & hạn trong lá số của mình rõ thêm, cho việc tính và xem vận hạn cải tiến của mình.

* TẠI CÔNG TRÌNH ĐỒNG THÁP. TỪ ĐÂY ĐẾN CUỐI NĂM SẼ CÓ BAO NHIÊU NHÀ GỖ ĐƯỢC CHUYÊN CHỞ TỚI ĐÂY LẮP DỰNG?
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
THÁNG 7 ÂM LỊCH (NGUYỆT HẠN) LÀ THÁNG GIÁP THÂN.
NGHIỆM LÝ VỚI 03 LÁ SỐ CÙNG TUỔI MẬU TUẤT, ĐỂ RÚT RA BÀI HỌC...

* Đặc biệt với bộ Tham Sát Phá có Hóa Khoa trấn giữ Phá Quân(cung Phúc) chúng ta đã theo dõi từ 2019 cho đến nay. Lá số Thủy Cục con vị Phó chủ tịch Tỉnh, cũng bị vợ đá.
Hình ảnh
Hình ảnh

* Thế mới thấy sự khác biệt, nhất là sức khỏe tuổi này, tùy loại chó(cày), nói ra chi tiết không tiện, vì mình chưa xin phép hai ông bạn.
Hình ảnh
Hình ảnh
( Một thằng bị vợ đá đã qua đời 2019)
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Luận giải Tử vi”