Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Hỏi đáp, luận giải về tử vi
Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2351
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết:
20:07, 23/09/20
MỖI KHI TRÁI ĐẤT "Ợ RA KIM"(SINH KIM), TỪ NHỮNG MIỆNG NÚI LỬA, THEO QUY LUẬT TẠO HÓA CỦA VŨ TRỤ.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=GvPkiDrXmQk
https://www.youtube.com/watch?v=9sjW_pznZCE
Hình ảnhhttps://www.youtube.com/watch?v=JytZUoqlb3A
Hình ảnh
Được cảm ơn bởi: hacanh123
Đầu trang

Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2351
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết:
22:39, 23/09/20
Môc huynh đã viết:
20:07, 23/09/20
MỖI KHI TRÁI ĐẤT "Ợ RA KIM"(SINH KIM), TỪ NHỮNG MIỆNG NÚI LỬA, THEO QUY LUẬT TẠO HÓA CỦA VŨ TRỤ.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=GvPkiDrXmQk
https://www.youtube.com/watch?v=9sjW_pznZCE
Hình ảnhhttps://www.youtube.com/watch?v=JytZUoqlb3A
Hình ảnh

THAM KHẢO:
Hình ảnh
Hình ảnh
Được cảm ơn bởi: hacanh123
Đầu trang

Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2351
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết:
10:32, 24/09/20
Môc huynh đã viết:
22:39, 23/09/20
Môc huynh đã viết:
20:07, 23/09/20
MỖI KHI TRÁI ĐẤT "Ợ RA KIM"(SINH KIM), TỪ NHỮNG MIỆNG NÚI LỬA, THEO QUY LUẬT TẠO HÓA CỦA VŨ TRỤ.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=GvPkiDrXmQk
https://www.youtube.com/watch?v=9sjW_pznZCE
Hình ảnhhttps://www.youtube.com/watch?v=JytZUoqlb3A
Hình ảnh

THAM KHẢO:
Hình ảnh
Hình ảnh
CHÚNG TA PHẢI CÓ LẬP TRƯỜNG VÀ KIÊN ĐỊNH THEO QUỸ ĐẠO LẶP ĐI LẶP LẠI CỦA VŨ TRỤ, NHƯ VẬY MỚI CÓ LẬP LUẬN CHẮC CHẮN, THEO MỘT CÁCH LUẬN GIẢI VẬN HẠN DUY NHẤT.
(VÌ TRÁI ĐẤT... VẬN ĐỘNG NHẤT QUÁN KHÔNG THAY ĐỔI)


Hoang Habach https://www.facebook.com/ha.bach.712
24 tháng 9, 2018 ·
Đã chia sẻ với Công khai
ĐỊNH VỊ PHƯƠNG HƯỚNG CHUẨN CHO LÁ SỐ TỬ VI THEO BỘ TỨ HÓA.
( Tử vi Thiên Lương, và Nam phái yếu về Tứ hóa, ta kết hợp tinh hoa của Tử vi Tứ Hóa Bắc phái, từ lá số Tiên Thiên cửu cung( 9 cung) theo Hà Đồ chuyển qua lá số 12 cung theo Lạc Thư( hậu thiên), các bạn quan sát đối chiếu qua hình ảnh tổng hợp, là lời lý giải rõ chân tướng nhất, sự logic theo quy luật lớn mạnh nhất của tạo hóa từ sự vận động của Vũ trụ, luôn thuyết phục và đúng đắn nhất.
Hình ảnh

Phan Viết Trung
Công phu nghiên cứu 10 năm có khác Chú nhỉ. Cháu nhìn vào hoa mắt chưa có thời gian học hỏi hihe
· Trả lời · 3 giờ
Hoang Habach
Nhìn vào hình ảnh với mũi tên loằng ngoằng thì rối mắt chút, thực ra cũng là để phân biệt hai mốc thời gian đảo chiều của một thai nhi được sinh ra đời từ TIÊN THIÊN sang HẬU THIÊN ứng ra lá số tử vi 12 cung mà thôi Phan Viết Trung
Tham khảo:
Hình ảnh
Hoang Habach
Hình ảnh minh chứng:
Hình ảnh
Được cảm ơn bởi: hacanh123
Đầu trang

Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2351
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết:
16:35, 24/09/20
Môc huynh đã viết:
10:32, 24/09/20

THAM KHẢO:
Hình ảnh
Hình ảnh
CHÚNG TA PHẢI CÓ LẬP TRƯỜNG VÀ KIÊN ĐỊNH THEO QUỸ ĐẠO LẶP ĐI LẶP LẠI CỦA VŨ TRỤ, NHƯ VẬY MỚI CÓ LẬP LUẬN CHẮC CHẮN, THEO MỘT CÁCH LUẬN GIẢI VẬN HẠN DUY NHẤT.
(VÌ TRÁI ĐẤT... VẬN ĐỘNG NHẤT QUÁN KHÔNG THAY ĐỔI)


Hoang Habach https://www.facebook.com/ha.bach.712
24 tháng 9, 2018 ·
Đã chia sẻ với Công khai
ĐỊNH VỊ PHƯƠNG HƯỚNG CHUẨN CHO LÁ SỐ TỬ VI THEO BỘ TỨ HÓA.
( Tử vi Thiên Lương, và Nam phái yếu về Tứ hóa, ta kết hợp tinh hoa của Tử vi Tứ Hóa Bắc phái, từ lá số Tiên Thiên cửu cung( 9 cung) theo Hà Đồ chuyển qua lá số 12 cung theo Lạc Thư( hậu thiên), các bạn quan sát đối chiếu qua hình ảnh tổng hợp, là lời lý giải rõ chân tướng nhất, sự logic theo quy luật lớn mạnh nhất của tạo hóa từ sự vận động của Vũ trụ, luôn thuyết phục và đúng đắn nhất.
Hình ảnh

Phan Viết Trung
Công phu nghiên cứu 10 năm có khác Chú nhỉ. Cháu nhìn vào hoa mắt chưa có thời gian học hỏi hihe
· Trả lời · 3 giờ
Hoang Habach
Nhìn vào hình ảnh với mũi tên loằng ngoằng thì rối mắt chút, thực ra cũng là để phân biệt hai mốc thời gian đảo chiều của một thai nhi được sinh ra đời từ TIÊN THIÊN sang HẬU THIÊN ứng ra lá số tử vi 12 cung mà thôi Phan Viết Trung
Tham khảo:
Hình ảnh
Hoang Habach
Hình ảnh minh chứng:
Hình ảnh

THAM KHẢO VÀ MONG GÓP Ý THÊM

Hình ảnh
Được cảm ơn bởi: hacanh123
Đầu trang

Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2351
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết:
12:22, 26/09/20
Môc huynh đã viết:
16:35, 24/09/20
Môc huynh đã viết:
10:32, 24/09/20THAM KHẢO:
Hình ảnh
Hình ảnh
CHÚNG TA PHẢI CÓ LẬP TRƯỜNG VÀ KIÊN ĐỊNH THEO QUỸ ĐẠO LẶP ĐI LẶP LẠI CỦA VŨ TRỤ, NHƯ VẬY MỚI CÓ LẬP LUẬN CHẮC CHẮN, THEO MỘT CÁCH LUẬN GIẢI VẬN HẠN DUY NHẤT.
(VÌ TRÁI ĐẤT... VẬN ĐỘNG NHẤT QUÁN KHÔNG THAY ĐỔI)


Hoang Habach https://www.facebook.com/ha.bach.712
24 tháng 9, 2018 ·
Đã chia sẻ với Công khai
ĐỊNH VỊ PHƯƠNG HƯỚNG CHUẨN CHO LÁ SỐ TỬ VI THEO BỘ TỨ HÓA.
( Tử vi Thiên Lương, và Nam phái yếu về Tứ hóa, ta kết hợp tinh hoa của Tử vi Tứ Hóa Bắc phái, từ lá số Tiên Thiên cửu cung( 9 cung) theo Hà Đồ chuyển qua lá số 12 cung theo Lạc Thư( hậu thiên), các bạn quan sát đối chiếu qua hình ảnh tổng hợp, là lời lý giải rõ chân tướng nhất, sự logic theo quy luật lớn mạnh nhất của tạo hóa từ sự vận động của Vũ trụ, luôn thuyết phục và đúng đắn nhất.
Hình ảnh

Phan Viết Trung
Công phu nghiên cứu 10 năm có khác Chú nhỉ. Cháu nhìn vào hoa mắt chưa có thời gian học hỏi hihe
· Trả lời · 3 giờ
Hoang Habach
Nhìn vào hình ảnh với mũi tên loằng ngoằng thì rối mắt chút, thực ra cũng là để phân biệt hai mốc thời gian đảo chiều của một thai nhi được sinh ra đời từ TIÊN THIÊN sang HẬU THIÊN ứng ra lá số tử vi 12 cung mà thôi Phan Viết Trung
Tham khảo:
Hình ảnh
Hoang Habach
Hình ảnh minh chứng:
Hình ảnh

THAM KHẢO VÀ MONG GÓP Ý THÊM

Hình ảnh
TRÍCH DẪN VÀ SỬA SAI Ở TRÊN LÀ TRONG SÁCH NÀY( NỔ TUNG TRỜI ĐẤT)

* Mình đọc nhiều năm rồi, ngẫu hứng tìm lại vài "khúc triết dạo bán sách"

Hình ảnh
Được cảm ơn bởi: hacanh123
Đầu trang

Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2351
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết:
22:35, 26/09/20
Môc huynh đã viết:
12:22, 26/09/20
Môc huynh đã viết:
16:35, 24/09/20


CHÚNG TA PHẢI CÓ LẬP TRƯỜNG VÀ KIÊN ĐỊNH THEO QUỸ ĐẠO LẶP ĐI LẶP LẠI CỦA VŨ TRỤ, NHƯ VẬY MỚI CÓ LẬP LUẬN CHẮC CHẮN, THEO MỘT CÁCH LUẬN GIẢI VẬN HẠN DUY NHẤT.
(VÌ TRÁI ĐẤT... VẬN ĐỘNG NHẤT QUÁN KHÔNG THAY ĐỔI)


Hoang Habach https://www.facebook.com/ha.bach.712
24 tháng 9, 2018 ·
Đã chia sẻ với Công khai
ĐỊNH VỊ PHƯƠNG HƯỚNG CHUẨN CHO LÁ SỐ TỬ VI THEO BỘ TỨ HÓA.
( Tử vi Thiên Lương, và Nam phái yếu về Tứ hóa, ta kết hợp tinh hoa của Tử vi Tứ Hóa Bắc phái, từ lá số Tiên Thiên cửu cung( 9 cung) theo Hà Đồ chuyển qua lá số 12 cung theo Lạc Thư( hậu thiên), các bạn quan sát đối chiếu qua hình ảnh tổng hợp, là lời lý giải rõ chân tướng nhất, sự logic theo quy luật lớn mạnh nhất của tạo hóa từ sự vận động của Vũ trụ, luôn thuyết phục và đúng đắn nhất.
Hình ảnh

Phan Viết Trung
Công phu nghiên cứu 10 năm có khác Chú nhỉ. Cháu nhìn vào hoa mắt chưa có thời gian học hỏi hihe
· Trả lời · 3 giờ
Hoang Habach
Nhìn vào hình ảnh với mũi tên loằng ngoằng thì rối mắt chút, thực ra cũng là để phân biệt hai mốc thời gian đảo chiều của một thai nhi được sinh ra đời từ TIÊN THIÊN sang HẬU THIÊN ứng ra lá số tử vi 12 cung mà thôi Phan Viết Trung
Tham khảo:
Hình ảnh
Hoang Habach
Hình ảnh minh chứng:
Hình ảnh

THAM KHẢO VÀ MONG GÓP Ý THÊM

Hình ảnh
TRÍCH DẪN VÀ SỬA SAI Ở TRÊN LÀ TRONG SÁCH NÀY( NỔ TUNG TRỜI ĐẤT)

* Mình đọc nhiều năm rồi, ngẫu hứng tìm lại vài "khúc triết dạo bán sách"

Hình ảnh

KẾT LẠI KHÂM THIÊN BÍ ĐƯỜNG, QUAY LẠI TỬ VI TAM HỢP NAM PHÁI

Hình ảnh
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2351
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết:
11:12, 27/09/20
Môc huynh đã viết:
22:35, 26/09/20
Môc huynh đã viết:
12:22, 26/09/20THAM KHẢO VÀ MONG GÓP Ý THÊM

Hình ảnh
TRÍCH DẪN VÀ SỬA SAI Ở TRÊN LÀ TRONG SÁCH NÀY( NỔ TUNG TRỜI ĐẤT)

* Mình đọc nhiều năm rồi, ngẫu hứng tìm lại vài "khúc triết dạo bán sách"

Hình ảnh

KẾT LẠI KHÂM THIÊN BÍ ĐƯỜNG, QUAY LẠI TỬ VI TAM HỢP NAM PHÁI

Hình ảnh
Hình ảnh


Ở TRÊN CÓ MỐI LIÊN HỆ GÌ? TỪ SỰ LẤN ÁT... CÓ MỤC ĐÍCH CHO TỚI VIỆT NAM...

Hình ảnh
Được cảm ơn bởi: hacanh123
Đầu trang

Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2351
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết:
19:35, 27/09/20
Môc huynh đã viết:
11:12, 27/09/20
Môc huynh đã viết:
22:35, 26/09/20


TRÍCH DẪN VÀ SỬA SAI Ở TRÊN LÀ TRONG SÁCH NÀY( NỔ TUNG TRỜI ĐẤT)

* Mình đọc nhiều năm rồi, ngẫu hứng tìm lại vài "khúc triết dạo bán sách"

Hình ảnh

KẾT LẠI KHÂM THIÊN BÍ ĐƯỜNG, QUAY LẠI TỬ VI TAM HỢP NAM PHÁI

Hình ảnh
Hình ảnh


Ở TRÊN CÓ MỐI LIÊN HỆ GÌ? TỪ SỰ LẤN ÁT... CÓ MỤC ĐÍCH CHO TỚI VIỆT NAM...

Hình ảnh


THEO MÌNH, NÊN TỰ HỌC TỬ VI THÌ HAY HƠN HỌC CÁC VỊ THẦY XƯA CŨ.

Tham khảo từ nghiệm lý qua các bạn đồng lứa và chính mình hơn 60 năm qua, thấy gì từ thực tiễn...

* Chỉ đơn cử từ cung Phu Thê:
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2351
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết:
08:24, 29/09/20
Môc huynh đã viết:
19:35, 27/09/20
Môc huynh đã viết:
11:12, 27/09/20KẾT LẠI KHÂM THIÊN BÍ ĐƯỜNG, QUAY LẠI TỬ VI TAM HỢP NAM PHÁI

Hình ảnh
Hình ảnh


Ở TRÊN CÓ MỐI LIÊN HỆ GÌ? TỪ SỰ LẤN ÁT... CÓ MỤC ĐÍCH CHO TỚI VIỆT NAM...

Hình ảnh


THEO MÌNH, NÊN TỰ HỌC TỬ VI THÌ HAY HƠN HỌC CÁC VỊ THẦY XƯA CŨ.

Tham khảo từ nghiệm lý qua các bạn đồng lứa và chính mình hơn 60 năm qua, thấy gì từ thực tiễn...

* Chỉ đơn cử từ cung Phu Thê:
Hình ảnh

THAM KHẢO THÊM:

https://zingnews.vn/phat-hien-moi-ve-vu ... 83651.html
Hình ảnh

* Mình đã kịp giác gộ thứ này trước khi đi sâu vào nghiên cứu môn học tử vi.
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2351
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết:
15:16, 29/09/20
Môc huynh đã viết:
08:24, 29/09/20
Môc huynh đã viết:
19:35, 27/09/20
Ở TRÊN CÓ MỐI LIÊN HỆ GÌ? TỪ SỰ LẤN ÁT... CÓ MỤC ĐÍCH CHO TỚI VIỆT NAM...

Hình ảnh


THEO MÌNH, NÊN TỰ HỌC TỬ VI THÌ HAY HƠN HỌC CÁC VỊ THẦY XƯA CŨ.

Tham khảo từ nghiệm lý qua các bạn đồng lứa và chính mình hơn 60 năm qua, thấy gì từ thực tiễn...

* Chỉ đơn cử từ cung Phu Thê:
Hình ảnh

THAM KHẢO THÊM:

https://zingnews.vn/phat-hien-moi-ve-vu ... 83651.html
Hình ảnh

* Mình đã kịp giác gộ thứ này trước khi đi sâu vào nghiên cứu môn học tử vi.
Hình ảnh
Hình ảnh
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Luận giải Tử vi”