Sách TỬ VI ẢO BÍ (Chương II)

Các bài viết học thuật về tử vi
Hình đại diện của thành viên
SusanQ
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 80
Tham gia: 00:58, 15/10/11

TL: Sách TỬ VI ẢO BÍ (Chương II)

Gửi bài gửi bởi SusanQ »

( tiếp...)
Phương pháp tìm Tử-vi
Thổ ngũ cục dụng
Mã Trư Long Ngưu Hổ
Mã Trư Long Ngưu Hổ là vị trí Tử-vi cư tạI 5 cung, trong 1 chu kỳ 5 ngày thuộc Thổ ngũ cục.
Lấy ngón tay bấm vào các cung có tên Mã Trư Long Ngưu Hổ cho tớI khi nhập tâm được.
Tập bấm vào cung như sau:


BẰNG AN TỬ-VI CHU KỲ

Sinh ngày mồng 1 Tử-vi bấm vào cung Ngọ : Mã.
Sinh ngày mồng 2 Tử-vi bấm vào cung hợI : Trư.
Sinh ngày mồng 3 Tử-vi bấm vào cung Thìn : Long.
Sinh ngày mồng 4 Tử-vi bấm vào cung Sửu : Ngưu.
Sinh ngày mồng 5 Tử-vi bấm vào cung Dần : Hổ.
Mỗi chu kỳ là 5 ngày
Mà Mã Trư Long Ngưu Hổ là 5 chữ.
Theo thứ tự Mã đứng hàng thứ 1.
Theo thứ tự Trư đứng hàng thứ 2.
Theo tứ tự Long đứng hàng thứ 3.
Theo thứ tự Ngưu đứng hàng thứ 4.
Theo thứ tự Hổ đứng hàng thứ 5.
_ Khi nói tớI sinh ngày mồng 2, biết an Tử-vi ở Trư.
_ Hay là sinh ngày mồng 5, biết an Tử-vi tạI cung Hổ.
Để sau này không bị lầm cung này sang cung khác. tập bấm nhập tâm được 5 cung, để an Tử-vi sinh từ mồng 1 tới mồng 5, thời các chu kỳ còn lại sẽ không có sự lầm lở nữa.

CÁCH CHUYỂN TỬ-VI
của chu kỳ 2 (theo ngày sinh)
Phương pháp chuyển Tử-vi theo chu kỳ ngày sinh của Thổ ngũ cục, cũng như cách chuyển cung của Hỏa lục cục.
Phải căn cứ vào chu kỳ sinh, là chu kỳ thứ mấy, mà chuyển thuận đi mấy cung.
Thổ ngũ cục một là 5 ngày.
Thí dụ: sinh ngày mồng 9.
Lấy 9 trừ đi 1 chu kỳ 5 ngày, sẽ còn thừa lạI 4 ngày. Đương nhiên coi 4 ngày thừa lại nàu như sinh ngày mồng 4 chu kỳ thứ 1 vậy.
Chu kỳ thứ 1 nạp âm thấy Ngưu, mà Ngưu là Cung Sửu.
Cung sửu phảI chuyển thuận đi 1 cung là cung Dần. tức là an Tử-vi tạI cung Dần, vì sinh ngày mồng 9 thuộc chu kỳ 2 nên phảI chuyển thuận đ 1 cung.

BỐN CHU KỲ CÒN LẠI

_ Sinh từ ngày 11 tớI ngày 30 thuộc 4 chu kỳ còn lại.
GHI NHẬN CHUNG
Khi thấy số ngày sinh lớn hơn số 1 chu kỳ của cục (thí dụ số 1 chu kỳ của Thổ ngũ cục là 5)
Lấy số ngày sinh trừ đi bao nhiêu chu kỳ, số thừa lạI cứ đương nhiên coi như như sinh thuộc chu kỳ thứ 1, nạp âm Mã Trư Long Ngưu Hổ đụng cung nào lấy cung ấy làm căn cứ để chuyển Tử-vi đi mấy cung, là tùy theo sinh thuộc chu kỳ thứ mấy.
CƯỚC CHÚ: Xin xem các hình vẽ ở sau để đốI chiếu và kiểm điểm vị trí của Tử-vi theo cục.
Và phương pháp chuyển cung tùy theo ngày sinh thuộc chu kỳ thứ mấy mà chuyển mấy cung.
Vị trí của Tử-vi thuộc
THỔ NGŨ CỤC
Áp dụng Mã Trư Long Ngưu Hổ
(1 chu kỳ là 5 ngày)
1.jpg
1.jpg (61.85 KiB) Đã xem 10421 lần
Biết được quy luật của Thổ ngũ cục là Tử-vi an tạI 5 cung Mã Trư Long Ngưu Hổ.
Sinh ngày mồng 1 Tử-vi an tại Ngọ : Mã.
Sinh ngày mồng 2 Tử-vi an tạI HợI : Trư.
Sinh ngày mồng 3 Tử-vi an tạI Thìn : Long.
Sinh ngày mồng 4 Tử-vi an tạI Sửu : Ngưu.
Sinh ngày mồng 5 Tử-vi an tạI Dần : Hổ.

Chu kỳ 2 chuyển Tử-vi thuận 1 cung
Sinh từ ngày 6-7-8-9-10 thuộc
THỔ NGŨ CỤC
Áp dụng Mã Trư Long Ngưu Hổ để chuyển.
2.jpg
2.jpg (59.13 KiB) Đã xem 10421 lần
Vì thuộc chu kỳ 2 theo ngày sinh, nên Tử-vi tại các cung Mã Trư Long Ngưu Hổ phải chuyển thuận sang cung thứ 2.
Sinh ngày 6 Tử-vi an tạI Mã chuyển sang cung Mùi.
Sinh ngày 7 Tử-vi an tạI Trư chuyển sang cung Tý.
Sinh ngày 8 Tử-vi an tạI Long chuyểng sang Tỵ.
Sinh ngày 9 Tử-vi an tạI Ngưu chuyển sang cung Dần.
Sinh ngày 10 Tử-vi an tạI Hổ chuyển sang cung Mão.

Chu kỳ 3 thuận chuyển Tử-vi sang cung 3
Sinh ngày 11-12-13-14-15 thuộc
THỔ NGŨ CỤC
Áp dụng Mã Trư Long Ngưu Hổ để chuyển

Vì thuộc chu kỳ 3 theo ngày sinh, Nên Tử-vi tạI các cung Mã Trư Long Ngưu Hổ phảI thuận chuyển sang cung 3.
Sinh ngày 11 Tử-vi an tại Mã chuyển sang cung Thân.
Sinh ngày 12 Tử-vi an tại Trư chuyển sang cung Sửu.
Sinh ngày 13 Tử-vi an tại Long chuyển sang cung Ngọ.
Sinh ngày 14 Tử-vi an tại Ngưu chuyển sang cung Mã.
Sinh ngày 15 Tử-vi an tại Hổ chuyển sang cung Thìn.

Chu kỳ 4 thuận chuyển Tử-vi sang cung 4
Sinh ngày 16-17-18-19-20 thuộc
THỔ NGŨ CỤC
Áp dụng Mã Trư Long Ngưu Hổ để chuyển.
3.jpg
3.jpg (63.62 KiB) Đã xem 10421 lần
Vì thuộc chu kỳ 4 theo ngày sinh, nên Tử-vi tại các cung Mã Trư Long Ngưu Hổ phảI thuận chuyển sang cung 4
Sinh ngày 16 Tử-vi an tại Mã chuyển sang cung Dậu.
Sinh ngày 17 Tử-vi an tại Trư chuyển sang cung Dần.
Sinh ngày 18 Tử-vi an tại Long chuyển sang cung Mùi.
Sinh ngày 19 Tử-vi an tại Ngưu chuyển sang cung Thìn.
Sinh ngày 20 Tử-vi an tại Hổ chuyển sang Tỵ.

Chu kì 5 thuận chuyển Tử-vi sang cung 5
Sinh ngày 21-22-23-24-25 thuộc
THỔ NGŨ CỤC
4.jpg
4.jpg (57.42 KiB) Đã xem 10421 lần
Vì ngày sinh thuộc chu kì 5, nên tử vi tại các cung Mã Ngư Long Trư Hổ PhảI thuận chuyển sang cung 5
Sinh ngày 21 căn cứ Tử-vi tại Mã chuyển sang cung Tuất
Sinh ngày 22 căn cứ Tử-vi tại Trư chuyển sang cung Mão
Sing ngày 23 căn cứ Tử-vi tại Long chuyển sang cung Thân
Sinh ngày 24 căn cứ Tử- vi tại Ngưu chuyển sang cung Tỵ
Sinh ngày 25 căn cứ Tử-vi tại Hổ chuyển sang cung Ngọ

Chu kì 6 chuyển Tử-vi sang cung 6
sinh ngày 26-27-28-29-30 thuộc
THỔ NGŨ CỤC
Áp dụng Mã Trư Long Ngưu Hổ để chuyển
5.jpg
5.jpg (64.7 KiB) Đã xem 10421 lần
Vì ngày sinh thuộc chu kì 6, nên Tử-vi tại các cung Mã Trư Long Ngưu Hổ phảI thuận chuyển sangg cung 6
Sinh ngày 26 Căn *****-vi tại Mã chuyển sang cung Hợi.
Sinh ngày 27 Căn *****-vi tại Trư chuyển sang cung Thìn.
Sinh ngày 28 căn cứ Tử-vi tại Long chuyển sang cung Dậu.
Sinh ngày 29 Căn cứ Tử-vi tại Ngưu chuyển sang cung Ngọ.
Sinh ngày 30 Căn cứ Tử-vi tạI Hổ chuyển sang cung Mùi.

(50)
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
SusanQ
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 80
Tham gia: 00:58, 15/10/11

Re: Sách TỬ VI ẢO BÍ (Chương II)

Gửi bài gửi bởi SusanQ »

( tiếp...) ;;)
Phương pháp tìm Tử-vi
Kim Tứ Cục dụng
Trư Long Ngưu Hổ
Trư Long Ngưu Hổ là vị trí Tử-vi cư tạI cung 4, trong 1 chu kỳ 4 ngày, thuộc Kim tứ cục.
Dùng ngón tay cái bấm vào các cung có tên Trư Long, Ngưu Hổ cho tớI khi nào nhập tâm được.

TẬP BẤM VÀO 4 CUNG
Tử-vi thuộc chu kỳ 4
Sinh ngày mồng 1 Tử-vi an tại cung HợI : Trư.
Sinh ngày mồng 2 Tử-vi an tại cung Thìn : Long.
Sinh ngày mồng 3 Tử-vi an tại cung Sửu : Ngưu.
Sinh ngày mồng 4 Tử-vi an tại cung Dần : Hổ.
Trư Long Ngưu Hổ là 4 chữ
Theo thứ tự Trư đứng hàng thứ 1.
Theo thứ tự Long đứng hàng thứ 2.
Theo thứ tự Ngưu đứng hàng thứ 3.
Theo thứ tự Hổ đứng hàng thứ 4.
Khi nói tớI sinh ngày mồng 2, biết an Tử-vi ở cung Long.
Khi nói tớI sinh ngày mồng 4, bấm được Tử-vi ở cung Hổ ngay hầu tránh được sự lầm lở sau này.

NGUYÊN TẮC CHUYỂN TỬ-VI
của chu kỳ 3 (theo ngày sinh)

Nguyên tắc chuyển Tử-vi, tùy theo ngày sinh để tính chu kỳ.
Thí dụ: sinh ngày mồng 8
Một chu kỳ của Kim tứ cục là 4 ngày.
Lấy 9 trừ đi 2 chu kỳ 4 ngày (2x4 : 8).
số còn lạI 9-8 : 1, tức là còn 1 ngày.
Đương nhiên coi số 1 này như là sinh ngày mồng 1 thuộc chu kỳ thứ 1.
Nạp âm Trư Long Ngưu Hổ
Trư đứng hàng thứ 1 là vị trí (cung Hợi) của Tử-vi thuộc Kim tứ cục.
Cung HợI là cung căn cứ để thuận chuyển Tử-vi sang cung thứ 3 là cung Sửu, vì sinh ngày mồng 9 thuộc chu kỳ thứ 3 của Kim tứ cục.
Tức là Tử-vi an tạI cung Sửu.
GHI NHẬN CHUNG CÁCH CHUYỂN CUNG CỦA TỬ-VI
Khi thấy số ngày sinh lớn hơn 1 chu kỳ của cục (thí du: chu kỳ của Kim tứ cục là 4).
lấy số ngày sinh trừ đi bao nhiêu chu kỳ, số thừa lạI cứ đương nhiên coi như sinh thuộc hcu kỳ thứ 1, nạp âm Trư Long Ngưu Hổ đụng cung nào lấy cung ấy làm căn cứ để chuyển Tử-vi đi mấy cung, là tùy theo ngày sinh thuộc chu kỳ thứ mấy.
CƯỚC CHÚ: xin xem các hình vẽ để đốI chiếu và kiểm điểm các vị trí của Tử-vi theo cục.


Vị trí của Tử-vi thuộc
KIM TỨ CỤC
Áp dụng Trư Long Ngưu Hổ
(1chu kỳ là 4 ngày)
1.jpg
1.jpg (60.02 KiB) Đã xem 9957 lần
Biết được qui luật Kim tứ cục là Tử-vi tạI 4 cung Trư Long Ngưu Hổ
Sinh ngày mồng 1 Tử-vi cư tại HợI : Trư
Sinh ngày mồng 2 Tử-vi cư tại Thìn : Long
Sinh ngày mồng 3 Tử-vi cư tại Sửu : Ngưu
Sinh ngày mồng 4 Tử-vi cư tại Dần : Hổ

Chu kỳ 2 chuyển thuận Tử-vi 1 cung
Sinh ngày 5-6-7-8 thuộc
KIM TỨ CỤC
Áp dụng Trư Long Ngưu Hổ để chuyển
2.jpg
2.jpg (53.98 KiB) Đã xem 9957 lần

Vì ngày sinh thuộc chu kỳ 2, nên Tử-vi ở các cung Trư Long Ngưu Hổ chuyển thuận sang cung 2.
Sinh ngày mồng 5 Tử-vi tại Trư chuyển sang cung Tý.
Sinh ngày mồng 6 Tử-vi tại Long chuyển sang cung Tỵ.
Sinh ngày mồng 5 Tử-vi tại Ngưu chuyển sang cung Dần.
Sinh ngày mồng 5 Tử-vi tại Hổ chuyển sang cung Mão.

Chu k ỳ 3 chuyển thuận sang cung 3
Sinh ngày 9-10-11-12 thuộc
KIM TỨ CỤC
Áp dụng Trư Long Ngưu Hổ để chuyển
3.jpg
3.jpg (54.78 KiB) Đã xem 9957 lần

vì ngày sinh thuộc chu kỳ 3, nên Tử-vi ở các cung Trư Long Ngưu Hổ phảI thuận chuyển sang cung 3.
Sinh ngày 9 Tử-vi tại Trư chuyển sang cung Sửu
Sinh ngày 10 Tử-vi tại Long chuyển sang cung Ngọ
Sinh ngày 11 Tử-vi tại Ngưu chuyển sang cung Mão
Sinh ngày12 Tử-vi tại Trư chuyển sang cung Thìn

Chu kỳ 4 chuyển thuận thuận Tử-vi sang cung 4
Sinh ngày 13-14-15-16 thuộc
KIM TỨ CỤC
Áp dụng Trư Long Ngưu Hổ để chuyển

4.jpg
4.jpg (52.27 KiB) Đã xem 9957 lần
Vì ngày sinh thuộc chu kỳ 4, nên Tử-vi ở các cung Trư Long Ngưu Hổ , phảI thuận chuyển sang cung 4.
Sinh ngày 13 Tử-vi tại Trư chuyển sang cung Dần.
Sinh ngày 14 Tử-vi tại Long chuyển sang cung Mùi.
Sinh ngày 15 Tử-vi tại Ngưu chuyển sang cung Thìn.
Sinh ngày 16 Tử-vi tại Hổ chuyển sang cung Tỵ.

Chu kỳ 5 thuận chuyển Tử-vi sang cung 5.
Sinh ngày 17-18-19-20 thuộc
KIM TỨ CỤC
Áp dụng Trư Long Ngưu Hổ để chuyển
5.jpg
5.jpg (53.21 KiB) Đã xem 9957 lần
Vì ngày sinh thuộc chu kỳ 5, nên Tử-vi tạI cung Trư Long Ngưu Hổ , phảI thuận chuyển sang cung 5.
Sinh ngày 17 Tử-vi tại Trư chuyển sang cung Mão.
Sinh ngày 18 Tử-vi tại Long chuyển sang cung Thân.
Sinh ngày 19 Tử-vi tại Ngưu chuyển sang cung Tỵ.
Sing ngày 20 Tử-vi tại Hổ chuyển sang cung Ngọ.

Chu kỳ 6 chuyển thuận Tử-vi sang cung 6
Sinh ngày 21-22-23-24 thuộc
KIM TỨ CỤC
Áp dụng Trư Long Ngưu Hổ để chuyển
6.jpg
6.jpg (55.34 KiB) Đã xem 9957 lần
Vì ngày sinh thuộc chu kỳ 6, nên Tử-vi tạI các cung Trư Long Ngưu Hổ phảI thuận chuyển sang cung 6.
Sinh ngày 21 Tử-vi tại Trư chuyển sang cung Thìn
Sinh ngày 22 Tử-vi tại Long chuyển sang cung Dậu.
Sinh ngày 23 Tử-vi tại Ngư chuyển sang cung Ngọ.
Sinh ngày 24 Tử-vi tại Hổ chuyển sang cung Mùi.

Chu kỳ 7 chuyển thuận Tử-vi sang cung 7
Sinh ngày 25-26-27-28 thuộc
KIM TỨ CỤC
Áp dụng Trư Long Ngưu Hổ để chuyển
7.jpg
7.jpg (59.68 KiB) Đã xem 9957 lần
Vì ngày sinh thuộc chu kỳ 7, nên Tử-vi tại các cung Trư Long Ngưu Hổ phảI thuận chuyển sang cung 7.
Sinh ngày 25 Tử-vi tại Trư chuyển sang cung Tỵ.
Sinh ngày 26 Tử-vi tại Long chuyển sang cung Tuất.
Sinh ngày 27 Tử-vi tại Ngưu chuyển sang cung Mùi.
Sinh ngày 28 Tử-vi tại Hổ chuyển sang cung Thân.

Chu kỳ 8 chuyển thuận Tử-vi sang cung 8
Sinh ngày 29 và 30 thuộc
KIM TỨ CỤC
Áp dụng Trư Long để chuyển
8.jpg
8.jpg (59.14 KiB) Đã xem 9957 lần
Vì ngày sinh thuộc chu kỳ 8, nên Tử-vi tại 2 cung Trư, Long phảI thuận chuyển sang cung 8.
Sinh ngày 29 Tử-vi tại Long chuyển sang cung Ngọ
Sinh ngày 30 Tử-vi tại Long chuyển sang cung HợI


(57)
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Kiến thức tử vi”