Binh Pháp Tử Bình về Luận Hành Vận và dùng Toán Học để xác định Thân vượng hay nhược của VULONG

Các bài viết trao đổi học thuật về môn tử bình (tứ trụ)
Nội qui chuyên mục
Các bài viết trong chuyên mục này mang tính nghiên cứu và nghiệm lý. Không được đăng lá số để nhờ xem ở đây.
VULONG
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 934
Tham gia: 22:55, 23/12/09

Re: Binh Pháp Tử Bình về Luận Hành Vận và dùng Toán Học để xác định Thân vượng hay nhược của VULONG

Gửi bài gửi bởi VULONG »

Hình ảnh
Đầu trang

VULONG
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 934
Tham gia: 22:55, 23/12/09

Re: Binh Pháp Tử Bình về Luận Hành Vận và dùng Toán Học để xác định Thân vượng hay nhược của VULONG

Gửi bài gửi bởi VULONG »

Hình ảnh
Đầu trang

VULONG
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 934
Tham gia: 22:55, 23/12/09

Re: Binh Pháp Tử Bình về Luận Hành Vận và dùng Toán Học để xác định Thân vượng hay nhược của VULONG

Gửi bài gửi bởi VULONG »

Hình ảnh
Đầu trang

VULONG
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 934
Tham gia: 22:55, 23/12/09

Re: Binh Pháp Tử Bình về Luận Hành Vận và dùng Toán Học để xác định Thân vượng hay nhược của VULONG

Gửi bài gửi bởi VULONG »

Hình ảnh
Đầu trang

VULONG
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 934
Tham gia: 22:55, 23/12/09

Re: Binh Pháp Tử Bình về Luận Hành Vận và dùng Toán Học để xác định Thân vượng hay nhược của VULONG

Gửi bài gửi bởi VULONG »

Hình ảnh
Đầu trang

VULONG
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 934
Tham gia: 22:55, 23/12/09

Re: Binh Pháp Tử Bình về Luận Hành Vận và dùng Toán Học để xác định Thân vượng hay nhược của VULONG

Gửi bài gửi bởi VULONG »

Hình ảnh
Đầu trang

VULONG
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 934
Tham gia: 22:55, 23/12/09

Re: Binh Pháp Tử Bình về Luận Hành Vận và dùng Toán Học để xác định Thân vượng hay nhược của VULONG

Gửi bài gửi bởi VULONG »

Ví dụ số 42 ngay phía trên của bài trên với giờ Bính Ngọ so với ví dụ số 91 ở bài trên với giờ Quý Tị đều có 5 can chi Hỏa và cùng có Tài và Quan Sát của Hỏa. Vậy thì tại sao ví dụ số 42 không Tòng được Hỏa mà Ví dụ số 91 lại Tòng được Hỏa, liệu có đúng là "Do vậy Quan Sát (Quý) ở đây mặc dù có cũng coi như không có nên Tứ Trụ này vẫn thuộc cách Hỏa độc vượng" hay không?

(Gợi ý: Ở ví dụ 91 Quý không ở trạng thái Lâm quan hay Đế vượng nên không khắc được 5 can chi Hỏa mà Tòng được Hỏa còn ở ví dụ 42 Nhâm cũng không ở trạng thái Lâm quan hay Đế vượng nên không khắc được 5 can chi Hỏa (chính xác thì Hỏa cục có 4 can chi được tính là 5 vì Nhâm tọa chi trong hóa Cục này thêm Bính trụ giờ là 6) lại không Tòng được Hỏa, vì sao?)
Đầu trang

VULONG
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 934
Tham gia: 22:55, 23/12/09

Re: Binh Pháp Tử Bình về Luận Hành Vận và dùng Toán Học để xác định Thân vượng hay nhược của VULONG

Gửi bài gửi bởi VULONG »

Hình ảnh
Đầu trang

VULONG
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 934
Tham gia: 22:55, 23/12/09

Re: Binh Pháp Tử Bình về Luận Hành Vận và dùng Toán Học để xác định Thân vượng hay nhược của VULONG

Gửi bài gửi bởi VULONG »

Hình ảnh
Ai muốn Coppy hãy gõ chủ đề này lên Google rồi vào trang web Tử Vi Lý Số .org
Đầu trang

VULONG
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 934
Tham gia: 22:55, 23/12/09

Re: Binh Pháp Tử Bình về Luận Hành Vận và dùng Toán Học để xác định Thân vượng hay nhược của VULONG

Gửi bài gửi bởi VULONG »

Hình ảnh

Ai muốn Coppy hãy gõ chủ đề này lên Google rồi vào trang web Tử Vi Lý Số .org
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Nghiên cứu tứ trụ”