Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ ba, ngày 26 tháng 10 năm 2021 ( 21/9 đ )
Ngày Đinh Mùi tháng Mậu Tuất năm Tân Sửu
Sao +Vĩ trực Thu

Hàn Lộ: 08:36 08/10 - Sương Giáng: 11:45 23/10
Sao tốt: U Vi Tinh, Đại Hồng Sa,
Sao xấu: Yêu Tinh, Chu Tước Hắc Đạo, Ương Bại, Câu Giảo, Băng Tiêu Ngõa Hãm, Hà Khôi, Nhập Tòa Địa Phá, Hoang Vu, Ngũ Hư, Tứ Thời Cô Quả, Bát Phong,
-------------------------
Yêu Tinh: Tốt mọi việc
U Vi Tinh: Tốt mọi việc
Đại Hồng Sa: Tốt mọi việc
Chu Tước Hắc Đạo: Kiêng nhập trạch, khai trương
Ương Bại: Xấu mọi việc
Câu Giảo: Xấu mọi việc
Băng Tiêu Ngõa Hãm: Xấu nói chung
Hà Khôi: Kiêng xây nhà, khởi công
Nhập Tòa Địa Phá: Kiêng nộp hồ sơ, xây dựng
Hoang Vu: Xấu nói chung
Ngũ Hư: Kiêng hôn nhân, khởi tạo, an táng
Tứ Thời Cô Quả: Kiêng hôn nhân
Bát Phong: Kiêng ra khơi đánh cá