Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ năm, ngày 5 tháng 8 năm 2021 ( 27/6 t )
Ngày Ất Dậu tháng Ất Mùi năm Tân Sửu
Sao +Đẩu trực -Mãn

Lập Thu: 13:50 07/08 - Xử Thử: 04:32 23/08
Sao tốt: Thiên Phú, Lộc Khố, Tục Thế, Dân Nhật Thời Đức,
Sao xấu: Bốc Mộc, Thiên Cẩu, Tiểu Hồng Sa, Câu Trận Hắc Đạo, Phi Ma Sát, Huyết Kị, Thổ Ôn, Quả Tú, Tam Nương, Hỏa tai,
-------------------------
Bốc Mộc: Tốt mọi việc
Thiên Phú: Tốt mọi việc, nhất là xây dựng - khai trương, an táng
Lộc Khố: Tốt mọi việc, nhất là khai trương, giao dịch, cầu tài lộc
Tục Thế: Tốt mọi việc, nhất là giá thú.
Dân Nhật Thời Đức: Tốt mọi việc
Thiên Cẩu: Kiêng tế tự, cầu phúc, cầu tài
Tiểu Hồng Sa: Xấu mọi việc
Câu Trận Hắc Đạo: Kiêng an táng, xuất hành
Phi Ma Sát: Kiêng giá thú, nhập trạch
Huyết Kị: Kiêng sỏ mũi trâu, thiến gia súc
Thổ Ôn: Kiêng động thổ, đào giếng
Quả Tú: Kiêng hôn nhân
Tam Nương: Xấu nói chung
Hỏa tai: Kiêng lợp nhà, làm bếp