Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022 ( 24/4 t )
Ngày Đinh Sửu tháng Ất Tị năm Nhâm Dần
Sao -Chủy trực +Thành

Lập Hạ: 19:31 05/05 - Tiểu Mãn: 08:25 21/05
Sao tốt: Trực Tinh, Thiên Hỉ, Thiên Thành, Tam Hợp, Vượng Nhật, Ngọc Đường Hoàng Đạo, Thiên Quý, Tương Nhật,
Sao xấu: Lâm Nhật, Cô Thần, Thần Hào, Tội Chí,
-------------------------
Trực Tinh: Tốt mọi việc
Thiên Hỉ: Tốt mọi việc, nhất là hôn thú
Thiên Thành: Tốt mọi việc
Tam Hợp: Tốt mọi việc
Vượng Nhật: Tốt mọi việc
Ngọc Đường Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Thiên Quý: Tốt mọi việc
Tương Nhật: Tốt mọi việc
Lâm Nhật: Xấu nói chung
Cô Thần: Kiêng hôn nhân
Thần Hào: Kiêng tế tự
Tội Chí: Kiêng tế tự, kiện cáo