Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ sáu, ngày 1 tháng 7 năm 2022 ( 3/6 đ )
Ngày Ất Mão tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần
Sao -Cang trực Thu

Tiểu Thử: 09:47 07/07 - Đại Thử: 03:10 23/07
Sao tốt: Thiên Hỉ, Địa Tài, Tam Hợp, Vượng Nhật, Kim Đường Hoàng Đạo, Kính Tâm, Mẫu Thương,
Sao xấu: Lập Tảo, Thiên Ngục, Thiên Hỏa, Lâm Nhật, Phi Liêm, Dương Công Kị, Cô Thần, Lỗ Ban Sát, Đao Chiêm Sát, Tam Nương, Thần Hào, Phi Liêm Đại Sát,
-------------------------
Lập Tảo: Xấu mọi việc
Thiên Hỉ: Tốt mọi việc, nhất là hôn thú
Địa Tài: Tốt cho cầu tài lộc, khai trương, gửi tiền.
Tam Hợp: Tốt mọi việc
Vượng Nhật: Tốt mọi việc
Kim Đường Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Kính Tâm: Tốt cho tang tế
Mẫu Thương: Tốt cho cầu tài, khai trương.
Thiên Ngục: Kiêng kiện tụng, những việc liên quan đến chính quyền
Thiên Hỏa: Kiêng đổ mái, lợp nhà, làm bếp
Lâm Nhật: Xấu nói chung
Phi Liêm: Kiêng chăn thả gia súc
Dương Công Kị: Xấu nói chung
Cô Thần: Kiêng hôn nhân
Lỗ Ban Sát: Kiêng khởi tạo
Đao Chiêm Sát: Kiêng sỏ mũi trâu, thiến gia súc
Tam Nương: Xấu nói chung
Thần Hào: Kiêng tế tự
Phi Liêm Đại Sát: Kiêng chăn thả gia súc