Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ sáu, ngày 8 tháng 12 năm 2023 ( 26/10 đ )
Ngày Canh Tý tháng Quý Hợi năm Quý Mão
Sao -Quỷ trực -Kiến

Đại Tuyết: 16:27 07/12 - Đông Chí: 10:27 22/12
Sao tốt: Thiên Đức Hợp, Thiên Mã, Nguyệt Không, Yếu An, Quan Nhật, U Vi Tinh,
Sao xấu: Yêu Tinh, Thiên Bổng, Bạch Hổ Hắc Đạo, Nguyệt Kiến Chuyển Sát, Phủ Đầu Sát, Thiên Địa Chính Chuyển,
-------------------------
Yêu Tinh: Xấu mọi việc
Thiên Đức Hợp: Tốt mọi việc
Thiên Mã: Tốt cho xuất hành, giao dịch, cầu tài lộc
Nguyệt Không: Tốt cho sửa chữ nhà, làm giường
Yếu An: Tốt mọi việc, nhất là giá thú.
Quan Nhật: Tốt mọi việc
U Vi Tinh: Tốt mọi việc
Thiên Bổng: Kiêng kiện tụng, những việc liên quan đến chính quyền
Bạch Hổ Hắc Đạo: Kiêng mai táng
Nguyệt Kiến Chuyển Sát: Kiêng động thổ
Phủ Đầu Sát: Kiêng khởi tạo
Thiên Địa Chính Chuyển: Kiêng xây dựng