Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ hai, ngày 6 tháng 2 năm 2023 ( 16/1 t )
Ngày Ất Mùi tháng Giáp Dần năm Quý Mão
Sao -Trương trực +Chấp

Lập Xuân: 09:33 04/02 - Vũ Thủy: 05:24 19/02
Sao tốt: Trực Tinh, Thiên Thành, Ngọc Đường Hoàng Đạo, Kính Tâm, Thiên Quý,
Sao xấu: Thiên Ôn, Tứ Thời Đại Mộ, Quỷ Khốc,
-------------------------
Trực Tinh: Tốt mọi việc
Thiên Thành: Tốt mọi việc
Ngọc Đường Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Kính Tâm: Tốt cho tang tế
Thiên Quý: Tốt mọi việc
Thiên Ôn: Kiêng xây dựng
Tứ Thời Đại Mộ: Kiêng an táng
Quỷ Khốc: Kiêng tế tự