Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2024 ( 22/1 t )
Ngày Ất Sửu tháng Bính Dần năm Giáp Thìn
Sao -Liễu trực -Bế

Kinh Trập: 09:16 05/03 - Xuân Phân: 10:04 20/03
Sao tốt: Thiên Y, Tục Thế, Minh Đường Hoàng Đạo, Tuế Hợp, Thiên Quý, Đại Hồng Sa,
Sao xấu: Hoặc tinh, Địa Tặc, Nguyệt Sát Nguyệt Hư, Huyết Kị, Huyết Chi, Hoang Vu, Ngũ Hư, Tứ Thời Cô Quả, Tam Nương, Hỏa tai,
-------------------------
Hoặc tinh: Xấu mọi việc
Thiên Y: Tốt cho chữa bệnh
Tục Thế: Tốt mọi việc, nhất là giá thú.
Minh Đường Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Tuế Hợp: Tốt mọi việc
Thiên Quý: Tốt mọi việc
Đại Hồng Sa: Tốt mọi việc
Địa Tặc: Kiêng động thổ, an táng, khởi tạo, xuất hành
Nguyệt Sát Nguyệt Hư: Kiêng giá thú, khai trương
Huyết Kị: Kiêng sỏ mũi trâu, thiến gia súc
Huyết Chi: Kiêng sỏ mũi trâu, thiến gia súc, châm cứu
Hoang Vu: Xấu nói chung
Ngũ Hư: Kiêng hôn nhân, khởi tạo, an táng
Tứ Thời Cô Quả: Kiêng hôn nhân
Tam Nương: Xấu nói chung
Hỏa tai: Kiêng lợp nhà, làm bếp