Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Chủ nhật, ngày 4 tháng 6 năm 2023 ( 17/4 đ )
Ngày Quý Tị tháng Đinh Tị năm Quý Mão
Sao +Phòng trực -Kiến

Mang Chủng: 05:20 06/06 - Hạ Chí: 22:03 21/06
Sao tốt: Phúc Hậu, Đại Hồng Sa,
Sao xấu: Hòa Đao, Thụ Tử, Tiểu Hồng Sa, Lục Bất Thành, Câu Trận Hắc Đạo, Thổ Phủ, Bàng Chính Phát, Ly Sào,
-------------------------
Hòa Đao: Xấu mọi việc
Phúc Hậu: Tốt cho cầu tài, khai trương.
Đại Hồng Sa: Tốt mọi việc
Thụ Tử: Kiêng mọi việc quan trọng, trừ đi săn thì tốt
Tiểu Hồng Sa: Xấu mọi việc
Lục Bất Thành: Kiêng khởi tạo, xây dựng
Câu Trận Hắc Đạo: Kiêng an táng, xuất hành
Thổ Phủ: Kiêng động thổ
Bàng Chính Phát: Xấu nói chung
Ly Sào: Kiêng xuất hành, hôn nhân, lên nhà mới