Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2024 ( 23/1 t )
Ngày Bính Dần tháng Bính Dần năm Giáp Thìn
Sao -Liễu trực -Kiến

Kinh Trập: 09:16 05/03 - Xuân Phân: 10:04 20/03
Sao tốt: Nguyệt Đức, Nguyệt Ân, Yếu An, Mãn Đức Tinh, Phúc Hậu,
Sao xấu: Hòa Đao, Lục Bất Thành, Lôi Công, Vãng Vong, Thổ Phủ, Thổ Kị, Nguyệt Kị,
-------------------------
Hòa Đao: Xấu mọi việc
Nguyệt Đức: Tốt mọi việc, kiêng đi săn - đánh cá
Nguyệt Ân: Tốt mọi việc
Yếu An: Tốt mọi việc, nhất là giá thú.
Mãn Đức Tinh: Tốt mọi việc
Phúc Hậu: Tốt cho cầu tài, khai trương.
Lục Bất Thành: Kiêng khởi tạo, xây dựng
Lôi Công: Kiêng làm nhà
Vãng Vong: Kiêng xuất hành, giá thú, cầu tài lộc
Thổ Phủ: Kiêng động thổ
Thổ Kị: Kiêng động thổ
Nguyệt Kị: Xấu mọi việc