Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ sáu, ngày 17 tháng 9 năm 2021 ( 11/8 t )
Ngày Mậu Thìn tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu
Sao -Quỷ trực +Nguy

Bạch Lộ: 16:50 07/09 - Thu Phân: 02:17 23/09
Sao tốt: Hoạt Diệu, Lục Hợp, Kính Tâm, Mẫu Thương,
Sao xấu: Bốc Mộc, Nguyệt Sát Nguyệt Hư, Ly Sào,
-------------------------
Bốc Mộc: Tốt mọi việc
Hoạt Diệu: Tốt mọi việc, gặp thụ tử trở nên xấu.
Lục Hợp: Tốt mọi việc
Kính Tâm: Tốt cho tang tế
Mẫu Thương: Tốt cho cầu tài, khai trương.
Nguyệt Sát Nguyệt Hư: Kiêng giá thú, khai trương
Ly Sào: Kiêng xuất hành, hôn nhân, lên nhà mới