Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ hai, ngày 6 tháng 12 năm 2021 ( 3/11 đ )
Ngày Mậu Tý tháng Canh Tý năm Tân Sửu
Sao +Tất trực +Trừ

Đại Tuyết: 04:52 07/12 - Đông Chí: 22:51 21/12
Sao tốt: Nhân Chuyên, Thiên Tài, Quan Nhật, Kim Quỹ Hoàng Đạo, Mãn Đức Tinh, Kính Tâm,
Sao xấu: Địa Hỏa, Nguyệt Yếm Đại Họa, Thổ Phủ, Nguyệt Kiến Chuyển Sát, Phủ Đầu Sát, Ly Sào, Tam Nương,
-------------------------
Nhân Chuyên: Tốt mọi việc
Thiên Tài: Tốt cho khai trương, cầu tài lộc
Quan Nhật: Tốt mọi việc
Kim Quỹ Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Mãn Đức Tinh: Tốt mọi việc
Kính Tâm: Tốt cho tang tế
Địa Hỏa: Kiêng đổ mái, lợp nhà, làm bếp, gieo trồng
Nguyệt Yếm Đại Họa: Kiêng xuất hành, giá thú
Thổ Phủ: Kiêng động thổ
Nguyệt Kiến Chuyển Sát: Kiêng động thổ
Phủ Đầu Sát: Kiêng khởi tạo
Ly Sào: Kiêng xuất hành, hôn nhân, lên nhà mới
Tam Nương: Xấu nói chung