Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ năm, ngày 26 tháng 5 năm 2022 ( 26/4 t )
Ngày Kỷ Mão tháng Ất Tị năm Nhâm Dần
Sao +Tỉnh trực +Khai

Lập Hạ: 19:31 05/05 - Tiểu Mãn: 08:25 21/05
Sao tốt: Nguyệt Ân, Âm Đức, Sinh Khí, Tinh Phù, Phổ Hộ, Mẫu Thương,
Sao xấu: Giác Tị, Nhân Cách, Huyền Vũ Hắc Đạo, Phi Ma Sát, Sát Chủ, Lỗ Ban Sát, Đao Chiêm Sát,
-------------------------
Giác Tị: Xấu mọi việc
Nguyệt Ân: Tốt mọi việc
Âm Đức: Tốt mọi việc
Sinh Khí: Tốt mọi việc, nhất là động thổ, sửa nhà, trồng cây, hôn nhân.
Tinh Phù: Tốt mọi việc
Phổ Hộ: Tốt mọi việc
Mẫu Thương: Tốt cho cầu tài, khai trương.
Nhân Cách: Kiêng giá thú, khởi tạo, giao dịch
Huyền Vũ Hắc Đạo: Kiêng an táng
Phi Ma Sát: Kiêng giá thú, nhập trạch
Sát Chủ: Kiêng mọi việc quan trọng do mình làm chủ sự
Lỗ Ban Sát: Kiêng khởi tạo
Đao Chiêm Sát: Kiêng sỏ mũi trâu, thiến gia súc