Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ tư, ngày 8 tháng 2 năm 2023 ( 18/1 t )
Ngày Đinh Dậu tháng Giáp Dần năm Quý Mão
Sao +Chẩn trực +Nguy

Lập Xuân: 09:33 04/02 - Vũ Thủy: 05:24 19/02
Sao tốt: Thiên Đức, Phúc Sinh, Cát Khánh, Âm Đức, Thủ Nhật,
Sao xấu: Giác Tị, Kim Thần Thất Sát, Thiên Lại, Nhân Cách, Huyền Vũ Hắc Đạo, Hoang Vu, Ngũ Hư, Ly Sàng, Tam Nương,
-------------------------
Giác Tị: Xấu mọi việc
Kim Thần Thất Sát: Xấu mọi việc
Thiên Đức: Tốt mọi việc
Phúc Sinh: Tốt mọi việc
Cát Khánh: Tốt mọi việc
Âm Đức: Tốt mọi việc
Thủ Nhật: Tốt mọi việc
Thiên Lại: Xấu mọi việc
Nhân Cách: Kiêng giá thú, khởi tạo, giao dịch
Huyền Vũ Hắc Đạo: Kiêng an táng
Hoang Vu: Xấu nói chung
Ngũ Hư: Kiêng hôn nhân, khởi tạo, an táng
Ly Sàng: Kiêng hôn nhân
Tam Nương: Xấu nói chung