Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023 ( 19/10 đ )
Ngày Quý Tị tháng Quý Hợi năm Quý Mão
Sao +Lâu trực -Phá

Đại Tuyết: 16:27 07/12 - Đông Chí: 10:27 22/12
Sao tốt: Dịch Mã, Kính Tâm, Thiên Quý,
Sao xấu: Hòa Đao, Nguyệt Phá, Tiểu Hồng Sa, Câu Trận Hắc Đạo, Ly Sàng, Ly Sào,
-------------------------
Hòa Đao: Xấu mọi việc
Dịch Mã: Tốt mọi việc, nhất là xuất hành
Kính Tâm: Tốt cho tang tế
Thiên Quý: Tốt mọi việc
Nguyệt Phá: Kiêng về xây dựng, khởi tạo
Tiểu Hồng Sa: Xấu mọi việc
Câu Trận Hắc Đạo: Kiêng an táng, xuất hành
Ly Sàng: Kiêng hôn nhân
Ly Sào: Kiêng xuất hành, hôn nhân, lên nhà mới