Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Chủ nhật, ngày 2 tháng 10 năm 2022 ( 7/9 t )
Ngày Mậu Tý tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần
Sao -Hư trực -Bình

Hàn Lộ: 14:24 08/10 - Sương Giáng: 17:33 23/10
Sao tốt: Thiên Phú, Minh Tinh, Lộc Khố, Tinh Phù, Dân Nhật Thời Đức, Phổ Hộ, Tương Nhật,
Sao xấu: Lập Tảo, Thiên Ngục, Thiên Cẩu, Thiên Hỏa, Hoàng Sa, Phi Ma Sát, Ngũ Quỷ, Phá Bại, Phi Liêm, Thổ Ôn, Quả Tú, Ly Sào, Tam Nương, Phi Liêm Đại Sát,
-------------------------
Lập Tảo: Xấu mọi việc
Thiên Phú: Tốt mọi việc, nhất là xây dựng - khai trương, an táng
Minh Tinh: Tốt mọi việc
Lộc Khố: Tốt mọi việc, nhất là khai trương, giao dịch, cầu tài lộc
Tinh Phù: Tốt mọi việc
Dân Nhật Thời Đức: Tốt mọi việc
Phổ Hộ: Tốt mọi việc
Tương Nhật: Tốt mọi việc
Thiên Ngục: Kiêng kiện tụng, những việc liên quan đến chính quyền
Thiên Cẩu: Kiêng tế tự, cầu phúc, cầu tài
Thiên Hỏa: Kiêng đổ mái, lợp nhà, làm bếp
Hoàng Sa: Xấu mọi việc
Phi Ma Sát: Kiêng giá thú, nhập trạch
Ngũ Quỷ: Kiêng xuất hành
Phá Bại: Kiêng khởi tạo, xây dựng
Phi Liêm: Kiêng chăn thả gia súc
Thổ Ôn: Kiêng động thổ, đào giếng
Quả Tú: Kiêng hôn nhân
Ly Sào: Kiêng xuất hành, hôn nhân, lên nhà mới
Tam Nương: Xấu nói chung
Phi Liêm Đại Sát: Kiêng chăn thả gia súc