Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ hai, ngày 2 tháng 10 năm 2023 ( 18/8 đ )
Ngày Quý Tị tháng Tân Dậu năm Quý Mão
Sao -Nguy trực +Thành

Hàn Lộ: 20:10 08/10 - Sương Giáng: 23:20 23/10
Sao tốt: Sát Cống, Thiên Hỉ, Nguyệt Tài, Nguyệt Ân, Tinh Phù, Tam Hợp, Vượng Nhật, Phổ Hộ,
Sao xấu: Chu Tước Hắc Đạo, Ngũ Quỷ, Lâm Nhật, Cô Thần, Đao Chiêm Sát, Thổ Cấm, Ly Sào, Tam Nương, Thần Hào,
-------------------------
Sát Cống: Tốt mọi việc
Thiên Hỉ: Tốt mọi việc, nhất là hôn thú
Nguyệt Tài: Tốt cho cầu tài lộc, khai trương, gửi tiền.
Nguyệt Ân: Tốt mọi việc
Tinh Phù: Tốt mọi việc
Tam Hợp: Tốt mọi việc
Vượng Nhật: Tốt mọi việc
Phổ Hộ: Tốt mọi việc
Chu Tước Hắc Đạo: Kiêng nhập trạch, khai trương
Ngũ Quỷ: Kiêng xuất hành
Lâm Nhật: Xấu nói chung
Cô Thần: Kiêng hôn nhân
Đao Chiêm Sát: Kiêng sỏ mũi trâu, thiến gia súc
Thổ Cấm: Kiêng động thổ, an táng
Ly Sào: Kiêng xuất hành, hôn nhân, lên nhà mới
Tam Nương: Xấu nói chung
Thần Hào: Kiêng tế tự