Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024 ( 20/1 t )
Ngày Quý Hợi tháng Bính Dần năm Giáp Thìn
Sao +Tỉnh trực Thu

Lập Xuân: 15:21 04/02 - Vũ Thủy: 11:11 19/02
Sao tốt: Thánh Tâm, Ngũ Phú, Lục Hợp, U Vi Tinh, Mẫu Thương,
Sao xấu: Bốc Mộc, Kiếp Sát, Câu Trận Hắc Đạo, Câu Giảo, Hà Khôi, Nhập Tòa Địa Phá, Đao Chiêm Sát, Thổ Cấm,
-------------------------
Bốc Mộc: Xấu mọi việc
Thánh Tâm: Tốt mọi việc, nhất là tế tự, cầu phúc.
Ngũ Phú: Tốt mọi việc
Lục Hợp: Tốt mọi việc
U Vi Tinh: Tốt mọi việc
Mẫu Thương: Tốt cho cầu tài, khai trương.
Kiếp Sát: Kiêng xuất hành, an táng, giá thú
Câu Trận Hắc Đạo: Kiêng an táng, xuất hành
Câu Giảo: Xấu mọi việc
Hà Khôi: Kiêng xây nhà, khởi công
Nhập Tòa Địa Phá: Kiêng nộp hồ sơ, xây dựng
Đao Chiêm Sát: Kiêng sỏ mũi trâu, thiến gia súc
Thổ Cấm: Kiêng động thổ, an táng