Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2024 ( 13/3 t )
Ngày Ất Mão tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn
Sao -Mão trực -Bế

Thanh Minh: 13:55 04/04 - Cốc Vũ: 20:57 19/04
Sao tốt: Thiên Y, Yếu An, Quan Nhật, Thiên Quý,
Sao xấu: Lập Tảo, Thiên Lại, Nguyệt Hỏa, Câu Trận Hắc Đạo, Huyết Chi, Nguyệt Kiến Chuyển Sát, Tam Nương, Thiên Địa Chuyển Sát,
-------------------------
Lập Tảo: Xấu mọi việc
Thiên Y: Tốt cho chữa bệnh
Yếu An: Tốt mọi việc, nhất là giá thú.
Quan Nhật: Tốt mọi việc
Thiên Quý: Tốt mọi việc
Thiên Lại: Xấu mọi việc
Nguyệt Hỏa: Kiêng đổ mái, lợp nhà, làm bếp
Câu Trận Hắc Đạo: Kiêng an táng, xuất hành
Huyết Chi: Kiêng sỏ mũi trâu, thiến gia súc, châm cứu
Nguyệt Kiến Chuyển Sát: Kiêng động thổ
Tam Nương: Xấu nói chung
Thiên Địa Chuyển Sát: Kiêng động thổ