Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2024 ( 14/4 t )
Ngày Ất Dậu tháng Kỷ Tị năm Giáp Thìn
Sao -Chủy trực +Định

Lập Hạ: 07:04 05/05 - Tiểu Mãn: 19:57 20/05
Sao tốt: Sát Cống, Nguyệt Đức Hợp, Yếu An, Dân Nhật Thời Đức, Tam Hợp, Mãn Đức Tinh, Nguyệt Giải,
Sao xấu: Thiên Ngục, Thiên Hỏa, Tử Khí, Đại Hao, Chu Tước Hắc Đạo, Ngũ Quỷ, Nguyệt Kị,
-------------------------
Sát Cống: Tốt mọi việc
Nguyệt Đức Hợp: Tốt mọi việc, kiêng kiện tụng
Yếu An: Tốt mọi việc, nhất là giá thú.
Dân Nhật Thời Đức: Tốt mọi việc
Tam Hợp: Tốt mọi việc
Mãn Đức Tinh: Tốt mọi việc
Nguyệt Giải: Tốt mọi việc
Thiên Ngục: Kiêng kiện tụng, những việc liên quan đến chính quyền
Thiên Hỏa: Kiêng đổ mái, lợp nhà, làm bếp
Tử Khí: Xấu mọi việc
Đại Hao: Kiêng các việc lớn
Chu Tước Hắc Đạo: Kiêng nhập trạch, khai trương
Ngũ Quỷ: Kiêng xuất hành
Nguyệt Kị: Xấu mọi việc