Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2022 ( 19/12 t )
Ngày Giáp Tuất tháng Tân Sửu năm Tân Sửu
Sao -Ngưu trực Thu

Tiểu Hàn: 16:08 05/01 - Đại Hàn: 09:31 20/01
Sao tốt: Sát Cống, Nguyệt Không, Thánh Tâm, Thanh Long Hoàng Đạo, Đại Hồng Sa,
Sao xấu: Thiên Cương, Ngũ Quỷ, Nhập Tòa Địa Phá, Dương Công Kị, Hoang Vu, Ngũ Hư, Tứ Thời Cô Quả, Bát Phong,
-------------------------
Sát Cống: Tốt mọi việc
Nguyệt Không: Tốt cho sửa chữ nhà, làm giường
Thánh Tâm: Tốt mọi việc, nhất là tế tự, cầu phúc.
Thanh Long Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Đại Hồng Sa: Tốt mọi việc
Thiên Cương: Xấu mọi việc
Ngũ Quỷ: Kiêng xuất hành
Nhập Tòa Địa Phá: Kiêng nộp hồ sơ, xây dựng
Dương Công Kị: Xấu nói chung
Hoang Vu: Xấu nói chung
Ngũ Hư: Kiêng hôn nhân, khởi tạo, an táng
Tứ Thời Cô Quả: Kiêng hôn nhân
Bát Phong: Kiêng ra khơi đánh cá