Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024 ( 9/3 t )
Ngày Tân Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn
Sao +Bích trực +Nguy

Thanh Minh: 13:55 04/04 - Cốc Vũ: 20:57 19/04
Sao tốt: Trực Tinh, Thiên Thành, Cát Khánh, Ngọc Đường Hoàng Đạo, Tuế Hợp, Mẫu Thương,
Sao xấu: Địa Tặc, Thụ Tử, Dương Công Kị, Bàng Chính Phát, Đao Chiêm Sát, Thổ Cấm, Bát Phong,
-------------------------
Trực Tinh: Tốt mọi việc
Thiên Thành: Tốt mọi việc
Cát Khánh: Tốt mọi việc
Ngọc Đường Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Tuế Hợp: Tốt mọi việc
Mẫu Thương: Tốt cho cầu tài, khai trương.
Địa Tặc: Kiêng động thổ, an táng, khởi tạo, xuất hành
Thụ Tử: Kiêng mọi việc quan trọng, trừ đi săn thì tốt
Dương Công Kị: Xấu nói chung
Bàng Chính Phát: Xấu nói chung
Đao Chiêm Sát: Kiêng sỏ mũi trâu, thiến gia súc
Thổ Cấm: Kiêng động thổ, an táng
Bát Phong: Kiêng ra khơi đánh cá