Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2024 ( 20/5 đ )
Ngày Canh Thân tháng Canh Ngọ năm Giáp Thìn
Sao -Dực trực -Mãn

Mang Chủng: 11:06 05/06 - Hạ Chí: 03:49 21/06
Sao tốt: Sát Cống, Thiên Phú, Lộc Khố, Dịch Mã, Thanh Long Hoàng Đạo, Thiên Phúc,
Sao xấu: Thiên Cẩu, Thổ Ôn, Sát Chủ, Quả Tú, Hoang Vu, Ngũ Hư, Tội Chí,
-------------------------
Sát Cống: Tốt mọi việc
Thiên Phú: Tốt mọi việc, nhất là xây dựng - khai trương, an táng
Lộc Khố: Tốt mọi việc, nhất là khai trương, giao dịch, cầu tài lộc
Dịch Mã: Tốt mọi việc, nhất là xuất hành
Thanh Long Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Thiên Phúc: Tốt mọi việc
Thiên Cẩu: Kiêng tế tự, cầu phúc, cầu tài
Thổ Ôn: Kiêng động thổ, đào giếng
Sát Chủ: Kiêng mọi việc quan trọng do mình làm chủ sự
Quả Tú: Kiêng hôn nhân
Hoang Vu: Xấu nói chung
Ngũ Hư: Kiêng hôn nhân, khởi tạo, an táng
Tội Chí: Kiêng tế tự, kiện cáo