Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023 ( 9/2 t n )
Ngày Đinh Hợi tháng Ất Mão năm Quý Mão
Sao +Tỉnh trực +Thành

Kinh Trập: 03:29 06/03 - Xuân Phân: 04:17 21/03
Sao tốt: Thiên Hỉ, Nguyệt Ân, Tam Hợp, Vượng Nhật, Mẫu Thương,
Sao xấu: Giác Tị, Huyền Vũ Hắc Đạo, Lôi Công, Lâm Nhật, Cô Thần, Đao Chiêm Sát, Thổ Cấm, Thần Hào, Long Hổ,
-------------------------
Giác Tị: Xấu mọi việc
Thiên Hỉ: Tốt mọi việc, nhất là hôn thú
Nguyệt Ân: Tốt mọi việc
Tam Hợp: Tốt mọi việc
Vượng Nhật: Tốt mọi việc
Mẫu Thương: Tốt cho cầu tài, khai trương.
Huyền Vũ Hắc Đạo: Kiêng an táng
Lôi Công: Kiêng làm nhà
Lâm Nhật: Xấu nói chung
Cô Thần: Kiêng hôn nhân
Đao Chiêm Sát: Kiêng sỏ mũi trâu, thiến gia súc
Thổ Cấm: Kiêng động thổ, an táng
Thần Hào: Kiêng tế tự
Long Hổ: Kiêng hôn nhân, nhập trạch