Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2024 ( 9/5 đ )
Ngày Kỷ Dậu tháng Canh Ngọ năm Giáp Thìn
Sao +Lâu trực -Bình

Mang Chủng: 11:06 05/06 - Hạ Chí: 03:49 21/06
Sao tốt: Nguyệt Tài, Hoạt Diệu, Dân Nhật Thời Đức, Minh Đường Hoàng Đạo, Kính Tâm, Tuế Hợp,
Sao xấu: Hoặc tinh, Thiên Cương, Thiên Lại, Địa Tặc, Lục Bất Thành, Tiểu Hao, Thần Cách, Ly Sào,
-------------------------
Hoặc tinh: Xấu mọi việc
Nguyệt Tài: Tốt cho cầu tài lộc, khai trương, gửi tiền.
Hoạt Diệu: Tốt mọi việc, gặp thụ tử trở nên xấu.
Dân Nhật Thời Đức: Tốt mọi việc
Minh Đường Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Kính Tâm: Tốt cho tang tế
Tuế Hợp: Tốt mọi việc
Thiên Cương: Xấu mọi việc
Thiên Lại: Xấu mọi việc
Địa Tặc: Kiêng động thổ, an táng, khởi tạo, xuất hành
Lục Bất Thành: Kiêng khởi tạo, xây dựng
Tiểu Hao: Kiêng kinh doanh, khai trương, cầu tài
Thần Cách: Kiêng tế tự, cầu phúc
Ly Sào: Kiêng xuất hành, hôn nhân, lên nhà mới