Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2022 ( 16/11 t )
Ngày Bính Thân tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần
Sao -Quỷ trực +Thành

Đại Tuyết: 10:40 07/12 - Đông Chí: 04:39 22/12
Sao tốt: Thiên Đức Hợp, Thiên Hỉ, Nguyệt Không, Tam Hợp, Vượng Nhật, Thanh Long Hoàng Đạo, Thiên Phúc, Mẫu Thương, Đại Hồng Sa,
Sao xấu: Giác Tị, Phi Liêm, Khô Tiêu, Cửu Không, Cô Thần, Bàng Chính Phát, Đao Chiêm Sát, Thổ Cấm, Thần Hào, Phi Liêm Đại Sát,
-------------------------
Giác Tị: Xấu mọi việc
Thiên Đức Hợp: Tốt mọi việc
Thiên Hỉ: Tốt mọi việc, nhất là hôn thú
Nguyệt Không: Tốt cho sửa chữ nhà, làm giường
Tam Hợp: Tốt mọi việc
Vượng Nhật: Tốt mọi việc
Thanh Long Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Thiên Phúc: Tốt mọi việc
Mẫu Thương: Tốt cho cầu tài, khai trương.
Đại Hồng Sa: Tốt mọi việc
Phi Liêm: Kiêng chăn thả gia súc
Khô Tiêu: Kiêng gieo trồng
Cửu Không: Kiêng xuất hành, cầu tài lộc
Cô Thần: Kiêng hôn nhân
Bàng Chính Phát: Xấu nói chung
Đao Chiêm Sát: Kiêng sỏ mũi trâu, thiến gia súc
Thổ Cấm: Kiêng động thổ, an táng
Thần Hào: Kiêng tế tự
Phi Liêm Đại Sát: Kiêng chăn thả gia súc