Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Chủ nhật, ngày 28 tháng 11 năm 2021 ( 24/10 t )
Ngày Canh Thìn tháng Kỷ Hợi năm Tân Sửu
Sao -Hư trực +Chấp

Lập Đông: 11:55 07/11 - Tiểu Tuyết: 09:26 22/11
Sao tốt: Nhân Chuyên, Thiên Đức Hợp, Thiên Quan, Nguyệt Không, Giải Thần, Tư Mệnh Hoàng Đạo, Tuế Hợp,
Sao xấu: Địa Tặc, Tội Chí,
-------------------------
Nhân Chuyên: Tốt mọi việc
Thiên Đức Hợp: Tốt mọi việc
Thiên Quan: Tốt mọi việc
Nguyệt Không: Tốt cho sửa chữ nhà, làm giường
Giải Thần: Tốt mọi việc tế tự, giải oan, giải trừ được các sao xấu
Tư Mệnh Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Tuế Hợp: Tốt mọi việc
Địa Tặc: Kiêng động thổ, an táng, khởi tạo, xuất hành
Tội Chí: Kiêng tế tự, kiện cáo