Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ tư, ngày 28 tháng 9 năm 2022 ( 3/9 t )
Ngày Giáp Thân tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần
Sao +Cơ trực -Bế

Bạch Lộ: 22:37 07/09 - Thu Phân: 08:04 23/09
Sao tốt: Trực Tinh, Thiên Tài, Sinh Khí, Dịch Mã, Kim Quỹ Hoàng Đạo, Phúc Hậu,
Sao xấu: Thiên Tặc, Bàng Chính Phát, Tam Nương,
-------------------------
Trực Tinh: Tốt mọi việc
Thiên Tài: Tốt cho khai trương, cầu tài lộc
Sinh Khí: Tốt mọi việc, nhất là động thổ, sửa nhà, trồng cây, hôn nhân.
Dịch Mã: Tốt mọi việc, nhất là xuất hành
Kim Quỹ Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Phúc Hậu: Tốt cho cầu tài, khai trương.
Thiên Tặc: Kiêng khởi tạo, động thổ, lên nhà mới, khai trương
Bàng Chính Phát: Xấu nói chung
Tam Nương: Xấu nói chung