Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Chủ nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2024 ( 9/6 t )
Ngày Kỷ Mão tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn
Sao -Mão trực +Thành

Tiểu Thử: 21:18 06/07 - Đại Thử: 14:42 22/07
Sao tốt: Thiên Đức Hợp, Nguyệt Đức Hợp, Thiên Hỉ, Địa Tài, Tam Hợp, Vượng Nhật, Kim Đường Hoàng Đạo, Kính Tâm, Mẫu Thương,
Sao xấu: Lập Tảo, Thiên Ngục, Thiên Hỏa, Lâm Nhật, Phi Liêm, Trùng Tang, Cô Thần, Lỗ Ban Sát, Đao Chiêm Sát, Thần Hào, Phi Liêm Đại Sát,
-------------------------
Lập Tảo: Xấu mọi việc
Thiên Đức Hợp: Tốt mọi việc
Nguyệt Đức Hợp: Tốt mọi việc, kiêng kiện tụng
Thiên Hỉ: Tốt mọi việc, nhất là hôn thú
Địa Tài: Tốt cho cầu tài lộc, khai trương, gửi tiền.
Tam Hợp: Tốt mọi việc
Vượng Nhật: Tốt mọi việc
Kim Đường Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Kính Tâm: Tốt cho tang tế
Mẫu Thương: Tốt cho cầu tài, khai trương.
Thiên Ngục: Kiêng kiện tụng, những việc liên quan đến chính quyền
Thiên Hỏa: Kiêng đổ mái, lợp nhà, làm bếp
Lâm Nhật: Xấu nói chung
Phi Liêm: Kiêng chăn thả gia súc
Trùng Tang: Kiêng xây dựng, hôn nhân, an táng
Cô Thần: Kiêng hôn nhân
Lỗ Ban Sát: Kiêng khởi tạo
Đao Chiêm Sát: Kiêng sỏ mũi trâu, thiến gia súc
Thần Hào: Kiêng tế tự
Phi Liêm Đại Sát: Kiêng chăn thả gia súc