Học Bát tự hà lạc

Các bài viết học thuật về dịch lý, thái ất, kỳ môn...
Hà Uyên
Thượng khách
Thượng khách
Bài viết: 607
Tham gia: 14:20, 02/05/09

TL: Học Bát tự hà lạc

Gửi bài gửi bởi Hà Uyên »

VinhL viết:

Bản ngũ Tý Ngọ này cũng chính là cái nguyên lý nạp âm can chi mà VinhL muốn nói.

Tổ 1 Giáp Tý -> Kỷ Tỵ, Giáp Ngọ -> Kỷ Hợi : Kim Hỏa Mộc ==> 4 - 2 - 3
Tổ 2 Canh Ngọ -> Ất Hợi, Canh Tý -> Ất Tỵ : Thổ Kim Hỏa ==> 5 - 4 - 2
Tổ 3 Bính Tý -> Tân Tỵ, Bính Ngọ -> Tân Hợi : Thủy Thổ Kim ==> 1 - 5 - 4
Tổ 4 Nhâm Ngọ -> Đinh Hợi, Nhâm Tý -> Đinh Tỵ : Mộc Thủy Thổ ==> 3 - 1 - 5
Tổ 5 Mậu Tý -> Quý Tỵ, Mậu Ngọ -> Quý Hợi : Hỏa Mộc Thủy ==> 2 - 3 - 1

Hà Đồ:

Kim Giáp Tý, Giáp Ngọ (Khởi Kim Tý Sửu Ngọ Mùi, Hỏa Dần Mão Thân Dậu, Mộc Thìn Tỵ Tuất Hợi)

Hỏa Mậu Tý, Mậu Ngọ (Khởi Hỏa Tý Sửu Ngọ Mùi, Mộc Dần Mão Thân Dậu, Thủy Thìn Tỵ Tuất Hợi)

Mộc Nhâm Tý, Nhâm Ngọ (Khởi Mộc Tý Sửu Ngọ Mùi, Thủy Dần Mão Thân Dậu, Thổ Thìn Tỵ Tuất Hợi)

Thủy Bính Tý, Bính Ngọ (Khởi Thủy Tý Sửu Ngọ Mùi, Thổ Dần Mão Thân Dậu, Kim Thìn Tỵ Tuất Hợi)

Thổ Canh Tý, Canh Ngọ (Khởi Thổ Tý Sửu Ngọ Mùi, Kim Dần Mão Thân Dậu, Hỏa Thìn Tỵ Tuất Hợi)

Nếu bác xét thấy không cần thiết đi sâu hơn, thì mong bỏ qua vậy.


Tôi chuyển ngũ hành bằng Số để tiện theo dõi và tính toán sau này:

..Mộc .....Hỏa.....Thổ.....Kim.....Thủy
....3..........2.........5.......4.........1
........3+2.............=..........4+1


Mong VinhL đi sâu phân tích, để Anh Chị Em và Tôi thêm phần nhận thức.Hà Uyên
Đầu trang

mysterious
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1577
Tham gia: 10:51, 10/05/10

TL: Học Bát tự hà lạc

Gửi bài gửi bởi mysterious »

Trời 5 , Đất 6 :
- Vì Có khắc mới có Sinh , Nếu không có Sấm Chớp thì mưa ở đâu ra ?
- Vì Có Hợp mới có Khắc , Nếu không hợp thì sao sinh ra vạn vật .
- Như thế mới có câu : Cha mẹ sinh con Trời sinh Tánh . Cha Mẹ bảo con cái nhiều lúc nó có nghe đâu .
- Giáp Phá Mậu là 5 , Giáp Hợp Kỷ là 6
- Giáp Tý , Ất Sửu : Hải Trung Kim
- Mậu Thìn , Kỷ Tỵ : Đại Lâm Mộc
- Nhâm Thân , Quý Dậu : Kiếm Phong Kim

- Dương khắc Dương là xấu , nhưng trong khắc lại có sinh ra ý hay , vì Quý Thủy ẩn trong thìn = Quý thuỷ vượng trong Tý . Khắc này thuộc Thủy , chủ về Trí , cái này khắc khẩu trí , sẽ sản sinh ra sáng kiến hay :)
- Hàng Can thì khắc , Hàng Chi thì hợp , Bát Tự phải hiểu rõ Âm và Dương .

Ví dụ : Trong gia đình Cha hay la rày con cái cốt là để nó mau trưởng thành , ngược lại thì mẹ lại hay chiều ý con , vì người mẹ mang nặng nghĩa sinh thành . Đôi lúc bản thân mình nghĩ câu : Con Hư Tại Mẹ , thật hay và đúng :D

* Trên là cách hiểu về Bát Tự của Mys , các bạn tham khảo .

- Giáp là 1 , Nhâm là 9 + lại là 10 ( Thiên Can )

- Ất là 2 , Quý là 10 + lại là 12 ( Địa Chi )

=> Hàng Can ( Dương ) là 10

=> hàng Can ( Âm ) là 12 , Vậy Can ẩn vào Chi rất hợp lý , Vì Chi là nơi dung nạp của Can

ví dụ : Người mẹ mang Thai , lúc đầu sẽ không thể biết được Trai hay là Gái .

- Nên Câu : Trong Dương có Âm ( Chi ), Trong Âm có Dương ( Can ).

Bảng Lục Thập Hoa Giáp là sự hài hòa Tuyệt Nhiên .
Đầu trang

VinhL
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 55
Tham gia: 09:36, 03/04/10

TL: Học Bát tự hà lạc

Gửi bài gửi bởi VinhL »

Bạn Mysterious,
Mình đi tới đâu thì sao bạn theo tới đó vậy, đã lẫn tránh nhảy topic rồi, mà củng gặp, ối phiền quá cái bạn tự xưng là Trần Đoàn, trở về núi Hoa mà ngắp phong cảnh đi, hỏi thì cứ nói ấp ấp mở mở đọc không hiểu thì làm người ta chán!!!
Bạn thử giải thích xem cái nguyên lý của Can tàng trong Chi là gì xem?

Chào bác Hà Uyên,
Tại sao Nạp âm lại là Kim Hỏa Mộc Thủy Thổ???
Cổ nhân nói, phản bản quy nguyên, Tiên thiên khí nghịch hành. Càn Đoài Kim, Ly Hỏa, Chấn Tốn Mộc, Khãm Thủy, Cấn Khôn Thổ, vì vậy mà có Kim Hỏa Mộc Thủy Thổ, nay gia vào Hà Đồ mà nghịch hành để làm dụng,
vì vậy Xuyên Sơn Thấu Địa, 72 và 60 long dùng Nạp âm ngủ hành.
Hồng phạm ngủ hành Thủy Hỏa Mộc Kim Thổ, 1,2,3,4,5, lấy thứ tự số của Hà Đồ làm dụng. Nguyệt Lệnh ngủ hành tức 4 mùa, Xuân Mộc Hạ Hỏa Mộ Thổ Thu Kim Đông Thũy, đấy là thuận hành ở Hà Đô, là Hậu Thiên Bát quái, ngũ hành tương sinh, Chấn Tốn Mộc, Ly Hỏa, Cấn Khôn Thổ, Càn Đoài Kim, Khãm Thủy vì vậy Kỳ Môn lấy Hậu Thiên Bát quái để lập cục theo tiết khí mà phân Âm Dương chia cục số.
Nạp âm ngủ hành Kim Hỏa Mộc Thủy Thổ, đấy là nghịch hành nơi Hà Đồ.
Kỳ Môn là tài Địa, Địa có Lục Khí, Kỳ Môn lấy Lục Giáp mà bày Thiên Địa Bàn, Thái Ất là tài Thiên, Thiên có Ngũ Vận, Thái Ất lấy Ngủ Tý mà phân Nguyên Cục, Nạp Âm Ngủ Hành củng lấy Ngủ Tý là quy luật lấy 1 bỏ 3, phối hợi 12 chi, 6 dương, 6 âm bày nghịch hành Hà Đồ theo lý Tiên Thiên Bát Quái vậy. Như vậy tại sao lại nói Cách 8 sinh Tử Sinh Tôn, là gì? Khi bay nghịch Hà Đồ, thì mỗi hành 2 chi, cách bốn hành tức 8 chi thì dĩ nhiên quay trở lại bản cung, hành ban đầu.

Đây chỉ là sự suy luận từ nghiên cứu, không dám cho là đúng, nếu có sai sót mong bác thứ lỗi nhé.
Kính
Đầu trang

Hà Uyên
Thượng khách
Thượng khách
Bài viết: 607
Tham gia: 14:20, 02/05/09

TL: Học Bát tự hà lạc

Gửi bài gửi bởi Hà Uyên »

VinhL đã viết:

Tại sao Nạp âm lại là Kim Hỏa Mộc Thủy Thổ ???

Cổ nhân nói: "phản bản quy nguyên", Tiên thiên khí nghịch hành. Càn Đoài Kim, Ly Hỏa, Chấn Tốn Mộc, Khãm Thủy, Cấn Khôn Thổ. Vì vậy mà có Kim Hỏa Mộc Thủy Thổ, nay gia vào Hà Đồ mà nghịch hành để làm dụng, vì vậy Xuyên Sơn Thấu Địa, 72 và 60 long dùng Nạp âm ngủ hành.

Hồng phạm ngủ hành Thủy Hỏa Mộc Kim Thổ, ứng số 1 -2 - 3 - 4 - 5, lấy thứ tự số của Hà Đồ làm dụng. Nguyệt lệnh ngủ hành tức 4 mùa, Xuân Mộc Hạ Hỏa Mộ Thổ Thu Kim Đông Thũy, đấy là thuận hành ở Hà Đồ, là Hậu Thiên Bát quái, ngũ hành tương sinh, Chấn Tốn Mộc, Ly Hỏa, Cấn Khôn Thổ, Càn Đoài Kim, Khãm Thủy vì vậy Kỳ Môn lấy Hậu Thiên Bát quái để lập cục theo tiết khí mà phân Âm Dương chia cục số.

Nạp âm ngủ hành Kim Hỏa Mộc Thủy Thổ, đấy là nghịch hành nơi Hà Đồ.

Kỳ Môn là tài Địa, Địa có Lục Khí, Kỳ Môn lấy Lục Giáp mà bày Thiên Địa Bàn, Thái Ất là tài Thiên, Thiên có Ngũ Vận, Thái Ất lấy Ngủ Tý mà phân Nguyên Cục, Nạp Âm Ngủ Hành củng lấy Ngủ Tý là quy luật lấy 1 bỏ 3, phối hợi 12 chi, 6 dương, 6 âm bày nghịch hành Hà Đồ theo lý Tiên Thiên Bát Quái vậy. Như vậy tại sao lại nói Cách 8 sinh Tử Sinh Tôn, là gì? Khi bay nghịch Hà Đồ, thì mỗi hành 2 chi, cách bốn hành tức 8 chi thì dĩ nhiên quay trở lại bản cung, hành ban đầu.Hà Uyên đã viết:[/color]
cơ sở ngày 8 tết tháng Giêng hàng năm, vào giờ Dậu hướng về Bắc cực để tính toán tú Sâm, phối cung Thân, ứng Dụng lục Dụng cửu, mà truy tìm sự ứng hợp cho sao Tử vi vậy.Tháng Giêng giờ Dậu, thì truy tìm được về cung Tị, mà biết được để gọi tên là sao Thái ất !

Những giá trị nghiên cứu của VinhL đã khảo tập thật sự sâu rộng, rõ ràng và mạch lạc.

Cảm ơn VinhL nhiều.

Hà Uyên
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Kiến thức Dịch lý”