Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Hỏi đáp, luận giải về tử vi
Môc huynh
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2957
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

TRÍCH ĐOẠN ĐỐI THOẠI, CÓ LẼ SẼ HỮU DỤNG VỚI SỐ BẠN MỚI MỚI VÀO TÌM HIỂU VỀ TỬ VI.

* Đọc về tử vi nhiều mà chưa tin tưởng vào thuyết Ngũ hành nào, lại chưa nhớ nằm lòng Ngũ hành thì sẽ dễ bị tẩu hỏa nhập ma đó, tới lúc thấy đầu cứ nhưng nhức, có uống thuốc giảm đau cũng không thấy giảm đau...

Ngay từ đầu anh cũng vội vàng như em và cũng bị vấp ngã, như vậy mới rõ thế nào là tẩu hỏa nhập ma.
Từ đó anh không đọc các thứ sách còn sự lầm lẫn thứ HỎA khắc KIM nữa, thành ra sau đó anh không phải tiêu tốn mấy công sức, thời gian cho việc nghiên cứu môn học tử vi nữa, vì ngộ ra nên anh tránh được những thứ sách, viết vớ vẩn trên các web vào cho loạn đầu nữa, mấy ông thầy lớn tuổi sinh hoạt với anh, phải nể anh, vì chỉ sau một thời gian ngắn, anh tự học về môn tử vi... Gần như câu hỏi anh nêu ra, các vị đều không trả lời được thấu đáo, cứ mơ mơ màng màng, cố kéo thần linh, hồn khí... vào tử vi để lấp liếm sự kém cỏi, trong khi anh hỏi điều cơ bản nhất về cấu trúc của lá số, ĐÂU LÀ NHÂN BÀN, ĐÂU LÀ ĐỊA BÀN VÀ ĐÂU LÀ THIÊN BÀN thì các thầy đều ú ớ, lại nói gọi tên các vị trí ô, thế nào cũng dược...

THẦY CAO NIÊN CŨNG BÍ ĐƯỜNG LẠC LỐI, TRONG RỪNG U MINH CỦA MÔN TỬ VI.
Hình ảnh

VỚI THẦY NỬA ĐỜI NGƯỜI ĐI KIẾM TIỀN CỦA THIÊN HẠ, ĐỂ "TRÒ" CHỈ GIÁO VỀ SÁCH VÀ CÁCH THỨC NGHIÊN CỨ TỪ VI...

* Mình ở thời khởi đầu vào web tìm hiểu về tử vi, được thầy chỉ điểm cách học tốt nhất là học thuộc lòng cuốn sách này, đọc tới 20 trang mình quăng sách, quên luôn thầy và bắt đầu tự thân nghiên cứu, học đi với hành, nghiêm lý nghiêm túc, trên hành loạt người thân và không quên so sách... "đúng là mặ ÁO thì BÍ"
Hình ảnh
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2957
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết: 07:35, 26/07/21 TRÍCH ĐOẠN ĐỐI THOẠI, CÓ LẼ SẼ HỮU DỤNG VỚI SỐ BẠN MỚI MỚI VÀO TÌM HIỂU VỀ TỬ VI.

* Đọc về tử vi nhiều mà chưa tin tưởng vào thuyết Ngũ hành nào, lại chưa nhớ nằm lòng Ngũ hành thì sẽ dễ bị tẩu hỏa nhập ma đó, tới lúc thấy đầu cứ nhưng nhức, có uống thuốc giảm đau cũng không thấy giảm đau...

Ngay từ đầu anh cũng vội vàng như em và cũng bị vấp ngã, như vậy mới rõ thế nào là tẩu hỏa nhập ma.
Từ đó anh không đọc các thứ sách còn sự lầm lẫn thứ HỎA khắc KIM nữa, thành ra sau đó anh không phải tiêu tốn mấy công sức, thời gian cho việc nghiên cứu môn học tử vi nữa, vì ngộ ra nên anh tránh được những thứ sách, viết vớ vẩn trên các web vào cho loạn đầu nữa, mấy ông thầy lớn tuổi sinh hoạt với anh, phải nể anh, vì chỉ sau một thời gian ngắn, anh tự học về môn tử vi... Gần như câu hỏi anh nêu ra, các vị đều không trả lời được thấu đáo, cứ mơ mơ màng màng, cố kéo thần linh, hồn khí... vào tử vi để lấp liếm sự kém cỏi, trong khi anh hỏi điều cơ bản nhất về cấu trúc của lá số, ĐÂU LÀ NHÂN BÀN, ĐÂU LÀ ĐỊA BÀN VÀ ĐÂU LÀ THIÊN BÀN thì các thầy đều ú ớ, lại nói gọi tên các vị trí ô, thế nào cũng dược...

THẦY CAO NIÊN CŨNG BÍ ĐƯỜNG LẠC LỐI, TRONG RỪNG U MINH CỦA MÔN TỬ VI.
Hình ảnh

VỚI THẦY NỬA ĐỜI NGƯỜI ĐI KIẾM TIỀN CỦA THIÊN HẠ, ĐỂ "TRÒ" CHỈ GIÁO VỀ SÁCH VÀ CÁCH THỨC NGHIÊN CỨ TỪ VI...

* Mình ở thời khởi đầu vào web tìm hiểu về tử vi, được thầy chỉ điểm cách học tốt nhất là học thuộc lòng cuốn sách này, đọc tới 20 trang mình quăng sách, quên luôn thầy và bắt đầu tự thân nghiên cứu, học đi với hành, nghiệm lý nghiêm túc, trên hành loạt người thân và không quên so sách... "đúng là mặc ÁO thì BÍ"
Hình ảnh
Hình ảnh
HỎI

Môn Dịch Lý Huynh tự nghiên cứu hay có Minh Sư ạ?


Xem bài viết a post rõ ràng( không có bất cứ vị Minh sư nào làm thầy của anh cả)
: hoi-tu-vi/hoi-ve-cach-tinh-dai-han-tieu ... -4340.html

Hành thổ em chịu khó tìm những bài viết đối thoại anh trả lời rõ trong trang viết chính( vì anh không lưu bài viết)

- Bất cứ HÀNH GÌ, CŨNG ĐƯỢC SINH RA TỪ THỔ(TRÁI ĐẤT) VÀ CUỐI CÙNG CŨNG TRỞ VỀ VỚI CÁT BỤI(TRÁI ĐẤT) => SINH RA THỔ( 04 HÀNH ĐỀU SINH RA THỔ).
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2957
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết: 16:24, 26/07/21
Môc huynh đã viết: 07:35, 26/07/21 TRÍCH ĐOẠN ĐỐI THOẠI, CÓ LẼ SẼ HỮU DỤNG VỚI SỐ BẠN MỚI MỚI VÀO TÌM HIỂU VỀ TỬ VI.

* Đọc về tử vi nhiều mà chưa tin tưởng vào thuyết Ngũ hành nào, lại chưa nhớ nằm lòng Ngũ hành thì sẽ dễ bị tẩu hỏa nhập ma đó, tới lúc thấy đầu cứ nhưng nhức, có uống thuốc giảm đau cũng không thấy giảm đau...

Ngay từ đầu anh cũng vội vàng như em và cũng bị vấp ngã, như vậy mới rõ thế nào là tẩu hỏa nhập ma.
Từ đó anh không đọc các thứ sách còn sự lầm lẫn thứ HỎA khắc KIM nữa, thành ra sau đó anh không phải tiêu tốn mấy công sức, thời gian cho việc nghiên cứu môn học tử vi nữa, vì ngộ ra nên anh tránh được những thứ sách, viết vớ vẩn trên các web vào cho loạn đầu nữa, mấy ông thầy lớn tuổi sinh hoạt với anh, phải nể anh, vì chỉ sau một thời gian ngắn, anh tự học về môn tử vi... Gần như câu hỏi anh nêu ra, các vị đều không trả lời được thấu đáo, cứ mơ mơ màng màng, cố kéo thần linh, hồn khí... vào tử vi để lấp liếm sự kém cỏi, trong khi anh hỏi điều cơ bản nhất về cấu trúc của lá số, ĐÂU LÀ NHÂN BÀN, ĐÂU LÀ ĐỊA BÀN VÀ ĐÂU LÀ THIÊN BÀN thì các thầy đều ú ớ, lại nói gọi tên các vị trí ô, thế nào cũng dược...

THẦY CAO NIÊN CŨNG BÍ ĐƯỜNG LẠC LỐI, TRONG RỪNG U MINH CỦA MÔN TỬ VI.
Hình ảnh

VỚI THẦY NỬA ĐỜI NGƯỜI ĐI KIẾM TIỀN CỦA THIÊN HẠ, ĐỂ "TRÒ" CHỈ GIÁO VỀ SÁCH VÀ CÁCH THỨC NGHIÊN CỨ TỪ VI...

* Mình ở thời khởi đầu vào web tìm hiểu về tử vi, được thầy chỉ điểm cách học tốt nhất là học thuộc lòng cuốn sách này, đọc tới 20 trang mình quăng sách, quên luôn thầy và bắt đầu tự thân nghiên cứu, học đi với hành, nghiệm lý nghiêm túc, trên hành loạt người thân và không quên so sách... "đúng là mặc ÁO thì BÍ"
Hình ảnh
Hình ảnh
HỎI

Môn Dịch Lý Huynh tự nghiên cứu hay có Minh Sư ạ?


Xem bài viết a post rõ ràng( không có bất cứ vị Minh sư nào làm thầy của anh cả)
: hoi-tu-vi/hoi-ve-cach-tinh-dai-han-tieu ... -4340.html

Hành thổ em chịu khó tìm những bài viết đối thoại anh trả lời rõ trong trang viết chính( vì anh không lưu bài viết)

- Bất cứ HÀNH GÌ, CŨNG ĐƯỢC SINH RA TỪ THỔ(TRÁI ĐẤT) VÀ CUỐI CÙNG CŨNG TRỞ VỀ VỚI CÁT BỤI(TRÁI ĐẤT) => SINH RA THỔ( 04 HÀNH ĐỀU SINH RA THỔ).
Hình ảnh

PHÂN TÍCH, MINH CHỨNG DỰA VÀO ĐÂU VẼ RA MẶT TRỜI LÀ THÁI CỰC DƯƠNG TRONG HÌNH TRÊN.


* Đi từ một cái sai cơ bản trong 01 hình ảnh, để tìm ra sự logic với quy luật của tự nhiên Vũ trụ, là quy luật lớn mạnh nhất, là học thuyết nằm trên tất cả các loại học thuyết của con người sáng ta ra...
Hình ảnh

* CĂN CỨ VÀO ĐÂU LÁ SỐ TỬ VI RA ĐỜI.
Hình ảnh

* DỰA VÀO KIẾN THỨC TỪ HỆ MẶT TRỜI VẬN HÀNH TRONG KHÔNG KHÔNG GIAN VŨ TRỤ.
Theo link : https://www.youtube.com/watch?v=9smPJ7d_A5c&t=1s ( bấm dừng đúng kiến thức của môn học tử vi CHÍNH PHÁI được tiền nhân ghi chép lại, ta lấy ra lá số).
Hình ảnh

* TRONG LÁ SỐ VIẾT GÌ VÀ CÁI GÌ DẨY CÁI GÌ? ĐỂ NHẬN BIẾT SAO THÁI ĐƯƠNG VÀ SAO THÁI ÂM CÙNG Ở VÀO VỊ TRÍ SÁNG NHẤT(MIẾU NHẤT) TRONG LÁ SỐ NẬT NGUYỆT TỊNH MINH.
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2957
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết: 18:27, 26/07/21
Môc huynh đã viết: 16:24, 26/07/21
Môc huynh đã viết: 07:35, 26/07/21 TRÍCH ĐOẠN ĐỐI THOẠI, CÓ LẼ SẼ HỮU DỤNG VỚI SỐ BẠN MỚI MỚI VÀO TÌM HIỂU VỀ TỬ VI.

* Đọc về tử vi nhiều mà chưa tin tưởng vào thuyết Ngũ hành nào, lại chưa nhớ nằm lòng Ngũ hành thì sẽ dễ bị tẩu hỏa nhập ma đó, tới lúc thấy đầu cứ nhưng nhức, có uống thuốc giảm đau cũng không thấy giảm đau...

Ngay từ đầu anh cũng vội vàng như em và cũng bị vấp ngã, như vậy mới rõ thế nào là tẩu hỏa nhập ma.
Từ đó anh không đọc các thứ sách còn sự lầm lẫn thứ HỎA khắc KIM nữa, thành ra sau đó anh không phải tiêu tốn mấy công sức, thời gian cho việc nghiên cứu môn học tử vi nữa, vì ngộ ra nên anh tránh được những thứ sách, viết vớ vẩn trên các web vào cho loạn đầu nữa, mấy ông thầy lớn tuổi sinh hoạt với anh, phải nể anh, vì chỉ sau một thời gian ngắn, anh tự học về môn tử vi... Gần như câu hỏi anh nêu ra, các vị đều không trả lời được thấu đáo, cứ mơ mơ màng màng, cố kéo thần linh, hồn khí... vào tử vi để lấp liếm sự kém cỏi, trong khi anh hỏi điều cơ bản nhất về cấu trúc của lá số, ĐÂU LÀ NHÂN BÀN, ĐÂU LÀ ĐỊA BÀN VÀ ĐÂU LÀ THIÊN BÀN thì các thầy đều ú ớ, lại nói gọi tên các vị trí ô, thế nào cũng dược...

THẦY CAO NIÊN CŨNG BÍ ĐƯỜNG LẠC LỐI, TRONG RỪNG U MINH CỦA MÔN TỬ VI.
Hình ảnh

VỚI THẦY NỬA ĐỜI NGƯỜI ĐI KIẾM TIỀN CỦA THIÊN HẠ, ĐỂ "TRÒ" CHỈ GIÁO VỀ SÁCH VÀ CÁCH THỨC NGHIÊN CỨ TỪ VI...

* Mình ở thời khởi đầu vào web tìm hiểu về tử vi, được thầy chỉ điểm cách học tốt nhất là học thuộc lòng cuốn sách này, đọc tới 20 trang mình quăng sách, quên luôn thầy và bắt đầu tự thân nghiên cứu, học đi với hành, nghiệm lý nghiêm túc, trên hành loạt người thân và không quên so sách... "đúng là mặc ÁO thì BÍ"
Hình ảnh
Hình ảnh
HỎI

Môn Dịch Lý Huynh tự nghiên cứu hay có Minh Sư ạ?


Xem bài viết a post rõ ràng( không có bất cứ vị Minh sư nào làm thầy của anh cả)
: hoi-tu-vi/hoi-ve-cach-tinh-dai-han-tieu ... -4340.html

Hành thổ em chịu khó tìm những bài viết đối thoại anh trả lời rõ trong trang viết chính( vì anh không lưu bài viết)

- Bất cứ HÀNH GÌ, CŨNG ĐƯỢC SINH RA TỪ THỔ(TRÁI ĐẤT) VÀ CUỐI CÙNG CŨNG TRỞ VỀ VỚI CÁT BỤI(TRÁI ĐẤT) => SINH RA THỔ( 04 HÀNH ĐỀU SINH RA THỔ).
Hình ảnh

PHÂN TÍCH, MINH CHỨNG DỰA VÀO ĐÂU VẼ RA MẶT TRỜI LÀ THÁI CỰC DƯƠNG TRONG HÌNH TRÊN.


* Đi từ một cái sai cơ bản trong 01 hình ảnh, để tìm ra sự logic với quy luật của tự nhiên Vũ trụ, là quy luật lớn mạnh nhất, là học thuyết nằm trên tất cả các loại học thuyết của con người sáng ta ra...
Hình ảnh

* CĂN CỨ VÀO ĐÂU LÁ SỐ TỬ VI RA ĐỜI.
Hình ảnh

* DỰA VÀO KIẾN THỨC TỪ HỆ MẶT TRỜI VẬN HÀNH TRONG KHÔNG KHÔNG GIAN VŨ TRỤ.
Theo link : https://www.youtube.com/watch?v=9smPJ7d_A5c&t=1s ( bấm dừng đúng kiến thức của môn học tử vi CHÍNH PHÁI được tiền nhân ghi chép lại, ta lấy ra lá số).
Hình ảnh

* TRONG LÁ SỐ VIẾT GÌ VÀ CÁI GÌ DẨY CÁI GÌ? ĐỂ NHẬN BIẾT SAO THÁI ĐƯƠNG VÀ SAO THÁI ÂM CÙNG Ở VÀO VỊ TRÍ SÁNG NHẤT(MIẾU NHẤT) TRONG LÁ SỐ NẬT NGUYỆT TỊNH MINH.
Hình ảnh
XU THẾ CỦA LÁ SỐ TỬ VI MÌNH CÓ TIÊN LIỆU TRONG 7 NĂM TỚI(trong hình dưới cùng)

SUYNGHẪM

1/ Mình thường lang thang quan sát, những bậc thầy tử vi đi trước mình, từ rất lâu, để thấy sự thay đổi.
Hình ảnh

2/ Ông anh KSXD (CB Nhà nước) đã nhiều năm giám sát, quả lý mình với những công trình XD, anh hỏi về lĩnh vực mà anh không chuyên, thì thằng em trả lời dứt khoát.
Hình ảnh

3/ Kết luận của cá nhân mình, về hướng của lá số tử vi trong tương lai không còn xa.
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2957
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết: 12:44, 25/07/21
Môc huynh đã viết: 09:54, 25/07/21
Môc huynh đã viết: 08:26, 25/07/21

Trích fb https://www.facebook.com/ha.bach.712

Nguyễn Văn Hiệp
Nam bính ngọ đại vận vũ tướng + song hao đắc(vận phát tài) + hưởng 2 vòng(thái tuế+tràng sinh) không phát tài mới là chuyện lạ. Nhất là với 1 người như bác hà từng trải qua hạn vũ tướng dư sức để hiểu đó là vận tốt hay xấu😎 dùng kinh nghiệm và áp dụng thường lý khi cần nếu mệnh lý xấu và ngược lại cho tốt thêm😂😁🤣🤤🤤🤤
·
Hoang Habach
Nguyễn Văn Hiệp Cú pháp của bạn về tử vi xem ra sáng lên nhiều rồi, lúc này hai anh em mình luân chuyển thế chỗ cho nhau, tùy theo tình huống mà sử lý công việc, năm 2020 mình làm chân chạy khởi động, với những cú đánh phía bắc đầy tự hào với thành quả thực tiễn, các đối tác trong thương trường đều tâm phục khẩu phục mình khi ra chiêu, giờ thì mình nắm chắc khung thành(công trường) cho tới kết quả cuối cùng.

Nhất là với 1 người như bác hà từng trải qua hạn vũ tướng dư sức để hiểu đó là vận tốt hay xấu😎

* Đ/vận thành công đổi đời, đáng nhớ nhất trong truỗi dài cuộc sống độc lập của mình, nghiệm lý qua lá số tử vi.
Hình ảnh

* Và tại sao bạn Hiệp lại đề cập tới Vũ Tướng, tử vi chỉ đơn giản với ĐẠI VẬN THỦY tại CUNG PHÚC là Tam hợp của Phúc + Di + Thê và chính chiếu với Tài, lại chính là cung THÂN của mình, việc đáo hạn từ MÊNH sang THÂN khá ứng với tuổi trong ngoài 30, trong trường hợp này.

* Tại thời điểm này với mình cũng lặp lại ĐẠI VẬN THỦY và chỉ khác biệt là cung Đ/vận ngụ tại Di cung và Di lặp lại tam hợp với PHÚC + THÊ với cung Mệnh chính chiếu( việc thành bại là do MỆNH quyết định, do vậy tính chủ động sáng tạo phải theo hoàn cảnh, thời thế là nhân tố quyết định chính)
- Lấy lại 02 lá số theo chiều cũ để các bạn dễ nhận biết hơn.
Hình ảnh

LÁ SỐ BÍNH NGỌ VCD MƯỢN CHÍNH TINH TỬ VI CỦA LÁ SỐ MẬU TUẤT VÀO CUNG MỆNH.

Trích đoạn đối thoại của mình với người vợ của Bính Ngọ.
Hoang Habach
Tâm Nguyện NHỜ VÀO CHỮ NHẪN CỦA CHỒNG EM CHO TỚI THỜI ĐIỂM NÀY ĐÓ. Bộ Sát Phá Tham có Hóa khoa đi kèm trong lá số của Hải là đó.
Hoang Habach
Tâm Nguyện Anh biết Hải cũng phải nhẫn nhịn anh nhiều, thì mới có ngày hôm nay. Em an tâm vận 10 năm tốt của anh và Hải con dài hơi lắm, ê kíp là chỗ đó, Thiên đã định rồi.

TỪ NGÀY KHỞI CÔNG TỚI NAY, ĐÃ CÓ TỚI 03 LẦN BÍNH NGỌ ĐÃ CÓ Ý ĐỊNH BỎ CUỘC TẠI CÔNG TRÌNH ĐỒNG THÁP(Bính ngọ đã tự bộc bạch với chủ đầu tư trước mặt mình), NHƯNG KẾT QUẢ VẪN THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA MẬU TUẤT.
Tiếp theo

* Trích đoạn trên: (việc thành bại là do MỆNH quyết định, do vậy tính chủ động sáng tạo phải theo hoàn cảnh, thời thế là nhân tố quyết định chính)
Hoang Habach
Tâm Nguyện Hải cũng rất nể nang anh như ngày nào, tuy nhiên Hải cũng luôn vui, vì thành quả anh luôn chủ động vượt lên những nấc thang khó khăn nhất, để có kết quả cuối cùng. Thực tình Hải không muốn anh nằm dưới công trường đâu, hôm ấy hai ae cùng xuống kiểm tra C/trình, anh thấy C/trường bề bộn nghênh ngang quá, vài nhóm thợ xd quá kém, anh bắt Hải lên SG, còn anh thì ở lại, lần đó không mang theo tư trang, để rồi ra chợ mua mấy bộ đồ lót, rồi ở lại luôn(chi Yến cười) vì tình thế không có ai ghánh vác được, anh đuổi luôn cả cậu KS với thủ kho vô dụng, rồi tiếp tục thanh lọc các nhóm thợ, sau đó a chủ động chạy lên SG tuyển quân mới( thay máu)... mới có ngày hôm nay.


MỆNH Ở ĐÂY LÀ NÓI TỚI CHÍNH TINH TỬ VI, vì khởi đầu cậu em đã tâm phục, khẩu phục mình về trình tử vi), phải sau 10 năm tự thân cậu ấy nghiệm lý, đã thấy những dự đoán của mình là chuẩn xác trong 10 năm qua và đã chấp nhận mình là QUÂN SƯ, cá tính của mình thì cậu ấy quá hiểu, vì xưa nay mình bất cần về tiền bạc, nếu không nghe theo lời mình chỉ dẫn trong quá trình với vai trò quân sư, thì mình lập tức, tự rút về ẩn cư ngay.
( Mình lại có việc phải làm, khi khác tiếp)
TỪ VAI TRÒ QUÂN SƯ NGỒI NHÀ SG CHỈ ĐẠO CÔNG TRƯỜNG QUA HÌNH ẢNH(TỰ CHẾ TÁC) MÌNH THẤY KHÔNG ỔN THÌ TỰ THÂN NHẢY XUỐNG LÀM LÍNH CAI QUẢN CÔNG TRƯỜNG.

* Minh chứng đơn cử qua 02 hình ảnh:
- Với một thằng như mình, cả đời chưa từng biết lợp ngói, vậy mà vẫn nhìn thấy và phán đoán trước khi bên A không chấp thuận, bộc phải tháo dỡ:
Hình ảnh

- Một đối thoại với quân mình giử cho chú em GĐ(khi ấy đội trưởng ngói chỉ có đ/t cùi bắp).
Hình ảnh


MỘT CON TẦU CŨNG NHƯ MỘT ĐOÀN QUÂN, ĐỂ ĐI ĐÚNG LỘ TRÌNH ĐẾN THẮNG LỢI, THÌ QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU THUỘC VÀO NGƯỜI CẦM LÁI.

* Do vậy chúng ta bỏ qua lá số Bính Ngọ vì tổng thể lá số đã nằm trong Đ/vận tốt, chỉ còn lại 04 sao TUẦN & TRIỆT gây cản trở bất thường.

* Tóm lược nội công của lá số MẬU TUẤT cầm lái(để xem có đủ năng lực không?), khi đã thân trinh bám sát công trường.
Hình ảnh

TIẾP THEO.

Hoang Habach https://www.facebook.com/ha.bach.712/
Vừa xong ·
Đã chia sẻ với Công khai
TIẾP THEO BÀI KẾT HỢP HAI LÁ SỐ VỚI NHAU TRONG KINH DOANH XD, Ở BÀI ĐÃ QUA, GIỜ MÌNH LUẬN VỀ TIỂU HẠN 2021(TÂN SỬU) CHO LÁ SỐ TUỔI MẬU TUẤT(LÀ CHÍNH MÌNH) ĐỂ CÁC BẠN KHÔNG PHẢI CHỜ ĐỢI THÊM.

* Thực tình mình đã xem cho mình từ ngày 12/2/2021 rồi, nay xin post lại cho vui thôi và số bạn chưa biết cách tính của mình... thì nên xem thêm lá số với Tiểu hạn của năm 2020 đã có những mũi tên hướng dẫn rõ cách tính Đại vân & Tiểu hạn.
Hình ảnh
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2957
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết: 00:34, 27/07/21
Môc huynh đã viết: 12:44, 25/07/21
Môc huynh đã viết: 09:54, 25/07/21

Tiếp theo

* Trích đoạn trên: (việc thành bại là do MỆNH quyết định, do vậy tính chủ động sáng tạo phải theo hoàn cảnh, thời thế là nhân tố quyết định chính)
Hoang Habach
Tâm Nguyện Hải cũng rất nể nang anh như ngày nào, tuy nhiên Hải cũng luôn vui, vì thành quả anh luôn chủ động vượt lên những nấc thang khó khăn nhất, để có kết quả cuối cùng. Thực tình Hải không muốn anh nằm dưới công trường đâu, hôm ấy hai ae cùng xuống kiểm tra C/trình, anh thấy C/trường bề bộn nghênh ngang quá, vài nhóm thợ xd quá kém, anh bắt Hải lên SG, còn anh thì ở lại, lần đó không mang theo tư trang, để rồi ra chợ mua mấy bộ đồ lót, rồi ở lại luôn(chi Yến cười) vì tình thế không có ai ghánh vác được, anh đuổi luôn cả cậu KS với thủ kho vô dụng, rồi tiếp tục thanh lọc các nhóm thợ, sau đó a chủ động chạy lên SG tuyển quân mới( thay máu)... mới có ngày hôm nay.


MỆNH Ở ĐÂY LÀ NÓI TỚI CHÍNH TINH TỬ VI, vì khởi đầu cậu em đã tâm phục, khẩu phục mình về trình tử vi), phải sau 10 năm tự thân cậu ấy nghiệm lý, đã thấy những dự đoán của mình là chuẩn xác trong 10 năm qua và đã chấp nhận mình là QUÂN SƯ, cá tính của mình thì cậu ấy quá hiểu, vì xưa nay mình bất cần về tiền bạc, nếu không nghe theo lời mình chỉ dẫn trong quá trình với vai trò quân sư, thì mình lập tức, tự rút về ẩn cư ngay.
( Mình lại có việc phải làm, khi khác tiếp)
TỪ VAI TRÒ QUÂN SƯ NGỒI NHÀ SG CHỈ ĐẠO CÔNG TRƯỜNG QUA HÌNH ẢNH(TỰ CHẾ TÁC) MÌNH THẤY KHÔNG ỔN THÌ TỰ THÂN NHẢY XUỐNG LÀM LÍNH CAI QUẢN CÔNG TRƯỜNG.

* Minh chứng đơn cử qua 02 hình ảnh:
- Với một thằng như mình, cả đời chưa từng biết lợp ngói, vậy mà vẫn nhìn thấy và phán đoán trước khi bên A không chấp thuận, bộc phải tháo dỡ:
Hình ảnh

- Một đối thoại với quân mình giử cho chú em GĐ(khi ấy đội trưởng ngói chỉ có đ/t cùi bắp).
Hình ảnh


MỘT CON TẦU CŨNG NHƯ MỘT ĐOÀN QUÂN, ĐỂ ĐI ĐÚNG LỘ TRÌNH ĐẾN THẮNG LỢI, THÌ QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU THUỘC VÀO NGƯỜI CẦM LÁI.

* Do vậy chúng ta bỏ qua lá số Bính Ngọ vì tổng thể lá số đã nằm trong Đ/vận tốt, chỉ còn lại 04 sao TUẦN & TRIỆT gây cản trở bất thường.

* Tóm lược nội công của lá số MẬU TUẤT cầm lái(để xem có đủ năng lực không?), khi đã thân trinh bám sát công trường.
Hình ảnh

TIẾP THEO.

Hoang Habach https://www.facebook.com/ha.bach.712/
Vừa xong ·
Đã chia sẻ với Công khai
TIẾP THEO BÀI KẾT HỢP HAI LÁ SỐ VỚI NHAU TRONG KINH DOANH XD, Ở BÀI ĐÃ QUA, GIỜ MÌNH LUẬN VỀ TIỂU HẠN 2021(TÂN SỬU) CHO LÁ SỐ TUỔI MẬU TUẤT(LÀ CHÍNH MÌNH) ĐỂ CÁC BẠN KHÔNG PHẢI CHỜ ĐỢI THÊM.

* Thực tình mình đã xem cho mình từ ngày 12/2/2021 rồi, nay xin post lại cho vui thôi và số bạn chưa biết cách tính của mình... thì nên xem thêm lá số với Tiểu hạn của năm 2020 đã có những mũi tên hướng dẫn rõ cách tính Đại vân & Tiểu hạn.
Hình ảnh
Hình ảnh

Trích dẫn fb
https://www.facebook.com/photo?fbid=300 ... 8952729505
Nguyễn Văn Hiệp
Bác xem tiểu hạn 2021 kể cả những sao nằm trong tam hợp ạ? Ví dụ như Linh tinh, lộc tồn ở cung huynh đệ ....
Habach Hoang
· Trả lời · 4 giờ · Đã chỉnh sửa
Hoang Habach
Nguyễn Văn Hiệp Xem thể tĩnh về hạn thì ai xem 01 cung bao giờ
· Trả lời · 3 giờ
Trung Phan
Nguyễn Văn Hiệp chán thầy quá 🤪
· Trả lời · 3 giờ
Nguyễn Văn Hiệp
Hoang Habach Trung Phan xem tiểu hạn chỉ xem những sao trong cung tiểu hạn đó thôi, còn các sao trong tam hợp xung chiếu vào cung tiểu hạn ta dùng kết hợp với các sao tại cung hạn, chứ ít khi ghi chi tiết. Lá số mẫu nữ giáp tuất ( bác hà luận nhé! ) NÓI CÓ SÁCH MÁCH CÓ CHỨNG!!! LẠ CÁI PHẢI HỎI NGAY!!!😎😎
Hình ảnh

Hoang Habach
Nguyễn Văn Hiệp Chụp màn hình thì cắt lấy hình ảnh nhé, viết thì vào một xó( đúng là Phá), nơi viết quảng đại chính thì không viết, làm mình mất cả cái hứng viết trả lời bạn, lá số thì nâu xem.
Trong diễn đàn thì mình chỉ viết ra cách xem sơ đẳng nhất ở tần 01 vậy thôi, các bạn đã phờ ra rồi, thực tình không những mình phải xem các cung tam phương tứ chính với cung Tiểu hạn, và như thế vẫn chưa đủ để quả quyết về một cá nhân khi còn phải sống phụ thuộc gia đình( cha mẹ, ace trong nhà) ra sao? mới quả quyết để đưa ra quyết định dứt khoát, với giải pháp cụ thể, là bạn ấy phải thoát ly ngay ra khỏi hoàn cảnh gia đình hiên tại, thì mới mong có được những ngày tháng năm dài thăng tiến...
Kết quả cuối cùng, bạn ấy đã bất chấp mọi hoàn cảnh và thi hành đúng theo hướng đạo của mình, để có ngày tươi sáng như ngày nay( bạn quá rõ rồi)
Đầu trang

Môc huynh
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2957
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết: 10:13, 27/07/21
Môc huynh đã viết: 00:34, 27/07/21
Môc huynh đã viết: 12:44, 25/07/21

TỪ VAI TRÒ QUÂN SƯ NGỒI NHÀ SG CHỈ ĐẠO CÔNG TRƯỜNG QUA HÌNH ẢNH(TỰ CHẾ TÁC) MÌNH THẤY KHÔNG ỔN THÌ TỰ THÂN NHẢY XUỐNG LÀM LÍNH CAI QUẢN CÔNG TRƯỜNG.

* Minh chứng đơn cử qua 02 hình ảnh:
- Với một thằng như mình, cả đời chưa từng biết lợp ngói, vậy mà vẫn nhìn thấy và phán đoán trước khi bên A không chấp thuận, bộc phải tháo dỡ:
Hình ảnh

- Một đối thoại với quân mình giử cho chú em GĐ(khi ấy đội trưởng ngói chỉ có đ/t cùi bắp).
Hình ảnh


MỘT CON TẦU CŨNG NHƯ MỘT ĐOÀN QUÂN, ĐỂ ĐI ĐÚNG LỘ TRÌNH ĐẾN THẮNG LỢI, THÌ QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU THUỘC VÀO NGƯỜI CẦM LÁI.

* Do vậy chúng ta bỏ qua lá số Bính Ngọ vì tổng thể lá số đã nằm trong Đ/vận tốt, chỉ còn lại 04 sao TUẦN & TRIỆT gây cản trở bất thường.

* Tóm lược nội công của lá số MẬU TUẤT cầm lái(để xem có đủ năng lực không?), khi đã thân trinh bám sát công trường.
Hình ảnh

TIẾP THEO.

Hoang Habach https://www.facebook.com/ha.bach.712/
Vừa xong ·
Đã chia sẻ với Công khai
TIẾP THEO BÀI KẾT HỢP HAI LÁ SỐ VỚI NHAU TRONG KINH DOANH XD, Ở BÀI ĐÃ QUA, GIỜ MÌNH LUẬN VỀ TIỂU HẠN 2021(TÂN SỬU) CHO LÁ SỐ TUỔI MẬU TUẤT(LÀ CHÍNH MÌNH) ĐỂ CÁC BẠN KHÔNG PHẢI CHỜ ĐỢI THÊM.

* Thực tình mình đã xem cho mình từ ngày 12/2/2021 rồi, nay xin post lại cho vui thôi và số bạn chưa biết cách tính của mình... thì nên xem thêm lá số với Tiểu hạn của năm 2020 đã có những mũi tên hướng dẫn rõ cách tính Đại vân & Tiểu hạn.
Hình ảnh
Hình ảnh

Trích dẫn fb
https://www.facebook.com/photo?fbid=300 ... 8952729505
Nguyễn Văn Hiệp
Bác xem tiểu hạn 2021 kể cả những sao nằm trong tam hợp ạ? Ví dụ như Linh tinh, lộc tồn ở cung huynh đệ ....
Habach Hoang
· Trả lời · 4 giờ · Đã chỉnh sửa
Hoang Habach
Nguyễn Văn Hiệp Xem thể tĩnh về hạn thì ai xem 01 cung bao giờ
· Trả lời · 3 giờ
Trung Phan
Nguyễn Văn Hiệp chán thầy quá 🤪
· Trả lời · 3 giờ
Nguyễn Văn Hiệp
Hoang Habach Trung Phan xem tiểu hạn chỉ xem những sao trong cung tiểu hạn đó thôi, còn các sao trong tam hợp xung chiếu vào cung tiểu hạn ta dùng kết hợp với các sao tại cung hạn, chứ ít khi ghi chi tiết. Lá số mẫu nữ giáp tuất ( bác hà luận nhé! ) NÓI CÓ SÁCH MÁCH CÓ CHỨNG!!! LẠ CÁI PHẢI HỎI NGAY!!!😎😎
Hình ảnh

Hoang Habach
Nguyễn Văn Hiệp Chụp màn hình thì cắt lấy hình ảnh nhé, viết thì vào một xó( đúng là Phá), nơi viết quảng đại chính thì không viết, làm mình mất cả cái hứng viết trả lời bạn, lá số thì nâu xem.
Trong diễn đàn thì mình chỉ viết ra cách xem sơ đẳng nhất ở tần 01 vậy thôi, các bạn đã phờ ra rồi, thực tình không những mình phải xem các cung tam phương tứ chính với cung Tiểu hạn, và như thế vẫn chưa đủ để quả quyết về một cá nhân khi còn phải sống phụ thuộc gia đình( cha mẹ, ace trong nhà) ra sao? mới quả quyết để đưa ra quyết định dứt khoát, với giải pháp cụ thể, là bạn ấy phải thoát ly ngay ra khỏi hoàn cảnh gia đình hiên tại, thì mới mong có được những ngày tháng năm dài thăng tiến...
Kết quả cuối cùng, bạn ấy đã bất chấp mọi hoàn cảnh và thi hành đúng theo hướng đạo của mình, để có ngày tươi sáng như ngày nay( bạn quá rõ rồi)
HOÀI NIỆN VỀ LÁ SỐ NỮ GIÁP TUẤT Ở TRÊN

Khởi đầu cô giáo Anh văn post lá số và khẳng định...
* XEM LẠI PHƯƠNG PHÁP TÌM RA LÁ SỐ THẬT ỨNG HỢP VỚI MỖI CÁ NHÂN CON NGƯỜI.
CHO RA LÁ SỐ KHÁC BIỆT VỚI LÁ SỐ CŨ ĐƯA RA HỎI.
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2957
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết: 14:26, 27/07/21
Môc huynh đã viết: 10:13, 27/07/21
Môc huynh đã viết: 00:34, 27/07/21


TIẾP THEO.

Hoang Habach https://www.facebook.com/ha.bach.712/
Vừa xong ·
Đã chia sẻ với Công khai
TIẾP THEO BÀI KẾT HỢP HAI LÁ SỐ VỚI NHAU TRONG KINH DOANH XD, Ở BÀI ĐÃ QUA, GIỜ MÌNH LUẬN VỀ TIỂU HẠN 2021(TÂN SỬU) CHO LÁ SỐ TUỔI MẬU TUẤT(LÀ CHÍNH MÌNH) ĐỂ CÁC BẠN KHÔNG PHẢI CHỜ ĐỢI THÊM.

* Thực tình mình đã xem cho mình từ ngày 12/2/2021 rồi, nay xin post lại cho vui thôi và số bạn chưa biết cách tính của mình... thì nên xem thêm lá số với Tiểu hạn của năm 2020 đã có những mũi tên hướng dẫn rõ cách tính Đại vân & Tiểu hạn.
Hình ảnh
Hình ảnh

Trích dẫn fb
https://www.facebook.com/photo?fbid=300 ... 8952729505
Nguyễn Văn Hiệp
Bác xem tiểu hạn 2021 kể cả những sao nằm trong tam hợp ạ? Ví dụ như Linh tinh, lộc tồn ở cung huynh đệ ....
Habach Hoang
· Trả lời · 4 giờ · Đã chỉnh sửa
Hoang Habach
Nguyễn Văn Hiệp Xem thể tĩnh về hạn thì ai xem 01 cung bao giờ
· Trả lời · 3 giờ
Trung Phan
Nguyễn Văn Hiệp chán thầy quá 🤪
· Trả lời · 3 giờ
Nguyễn Văn Hiệp
Hoang Habach Trung Phan xem tiểu hạn chỉ xem những sao trong cung tiểu hạn đó thôi, còn các sao trong tam hợp xung chiếu vào cung tiểu hạn ta dùng kết hợp với các sao tại cung hạn, chứ ít khi ghi chi tiết. Lá số mẫu nữ giáp tuất ( bác hà luận nhé! ) NÓI CÓ SÁCH MÁCH CÓ CHỨNG!!! LẠ CÁI PHẢI HỎI NGAY!!!😎😎
Hình ảnh

Hoang Habach
Nguyễn Văn Hiệp Chụp màn hình thì cắt lấy hình ảnh nhé, viết thì vào một xó( đúng là Phá), nơi viết quảng đại chính thì không viết, làm mình mất cả cái hứng viết trả lời bạn, lá số thì nâu xem.
Trong diễn đàn thì mình chỉ viết ra cách xem sơ đẳng nhất ở tần 01 vậy thôi, các bạn đã phờ ra rồi, thực tình không những mình phải xem các cung tam phương tứ chính với cung Tiểu hạn, và như thế vẫn chưa đủ để quả quyết về một cá nhân khi còn phải sống phụ thuộc gia đình( cha mẹ, ace trong nhà) ra sao? mới quả quyết để đưa ra quyết định dứt khoát, với giải pháp cụ thể, là bạn ấy phải thoát ly ngay ra khỏi hoàn cảnh gia đình hiên tại, thì mới mong có được những ngày tháng năm dài thăng tiến...
Kết quả cuối cùng, bạn ấy đã bất chấp mọi hoàn cảnh và thi hành đúng theo hướng đạo của mình, để có ngày tươi sáng như ngày nay( bạn quá rõ rồi)
HOÀI NIỆN VỀ LÁ SỐ NỮ GIÁP TUẤT Ở TRÊN

Khởi đầu cô giáo Anh văn post lá số và khẳng định...
* XEM LẠI PHƯƠNG PHÁP TÌM RA LÁ SỐ THẬT ỨNG HỢP VỚI MỖI CÁ NHÂN CON NGƯỜI.
CHO RA LÁ SỐ KHÁC BIỆT VỚI LÁ SỐ CŨ ĐƯA RA HỎI.
Hình ảnh
VẬY XEM LẠI MỆNH THÁI ÂM HAY MỆNH TỨ ĐẠI SÁT TINH(so Mệnh gữa hai lá số).

1/ Lá số 2021.
Hình ảnh

2/ Ảnh chủ nhân của lá số 2021.
Hình ảnh

SO VỚI ẢNH BÚP BÊ THỜI ẤY CÓ THÁI ÂM KHÔNG?
hoi-tu-vi/hoi-ve-cach-tinh-dai-han-tieu ... -2090.html
Đầu trang

Môc huynh
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2957
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết: 16:48, 27/07/21
Môc huynh đã viết: 14:26, 27/07/21
Môc huynh đã viết: 10:13, 27/07/21


Trích dẫn fb
https://www.facebook.com/photo?fbid=300 ... 8952729505
Nguyễn Văn Hiệp
Bác xem tiểu hạn 2021 kể cả những sao nằm trong tam hợp ạ? Ví dụ như Linh tinh, lộc tồn ở cung huynh đệ ....
Habach Hoang
· Trả lời · 4 giờ · Đã chỉnh sửa
Hoang Habach
Nguyễn Văn Hiệp Xem thể tĩnh về hạn thì ai xem 01 cung bao giờ
· Trả lời · 3 giờ
Trung Phan
Nguyễn Văn Hiệp chán thầy quá 🤪
· Trả lời · 3 giờ
Nguyễn Văn Hiệp
Hoang Habach Trung Phan xem tiểu hạn chỉ xem những sao trong cung tiểu hạn đó thôi, còn các sao trong tam hợp xung chiếu vào cung tiểu hạn ta dùng kết hợp với các sao tại cung hạn, chứ ít khi ghi chi tiết. Lá số mẫu nữ giáp tuất ( bác hà luận nhé! ) NÓI CÓ SÁCH MÁCH CÓ CHỨNG!!! LẠ CÁI PHẢI HỎI NGAY!!!😎😎
Hình ảnh

Hoang Habach
Nguyễn Văn Hiệp Chụp màn hình thì cắt lấy hình ảnh nhé, viết thì vào một xó( đúng là Phá), nơi viết quảng đại chính thì không viết, làm mình mất cả cái hứng viết trả lời bạn, lá số thì nâu xem.
Trong diễn đàn thì mình chỉ viết ra cách xem sơ đẳng nhất ở tần 01 vậy thôi, các bạn đã phờ ra rồi, thực tình không những mình phải xem các cung tam phương tứ chính với cung Tiểu hạn, và như thế vẫn chưa đủ để quả quyết về một cá nhân khi còn phải sống phụ thuộc gia đình( cha mẹ, ace trong nhà) ra sao? mới quả quyết để đưa ra quyết định dứt khoát, với giải pháp cụ thể, là bạn ấy phải thoát ly ngay ra khỏi hoàn cảnh gia đình hiên tại, thì mới mong có được những ngày tháng năm dài thăng tiến...
Kết quả cuối cùng, bạn ấy đã bất chấp mọi hoàn cảnh và thi hành đúng theo hướng đạo của mình, để có ngày tươi sáng như ngày nay( bạn quá rõ rồi)
HOÀI NIỆN VỀ LÁ SỐ NỮ GIÁP TUẤT Ở TRÊN

Khởi đầu cô giáo Anh văn post lá số và khẳng định...
* XEM LẠI PHƯƠNG PHÁP TÌM RA LÁ SỐ THẬT ỨNG HỢP VỚI MỖI CÁ NHÂN CON NGƯỜI.
CHO RA LÁ SỐ KHÁC BIỆT VỚI LÁ SỐ CŨ ĐƯA RA HỎI.
Hình ảnh
VẬY XEM LẠI MỆNH THÁI ÂM HAY MỆNH TỨ ĐẠI SÁT TINH(so Mệnh gữa hai lá số).

1/ Lá số 2021.
Hình ảnh

2/ Ảnh chủ nhân của lá số 2021.
Hình ảnh

SO VỚI ẢNH BÚP BÊ THỜI ẤY CÓ THÁI ÂM KHÔNG?
hoi-tu-vi/hoi-ve-cach-tinh-dai-han-tieu ... -2090.html
TIỂU HẠN 2021 (TÂN SỬU) ? SỐ BẠN ĐÃ BIẾT XEM VẬN & HẠN THÌ ĐÃ RÕ.
( Cùng xếp vào nhóm tuổi HỎA ( Dần Ngọ Tuất) với Đ/vận THỦY ).
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2957
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết: 00:34, 27/07/21
Môc huynh đã viết: 12:44, 25/07/21
Môc huynh đã viết: 09:54, 25/07/21

Tiếp theo

* Trích đoạn trên: (việc thành bại là do MỆNH quyết định, do vậy tính chủ động sáng tạo phải theo hoàn cảnh, thời thế là nhân tố quyết định chính)
Hoang Habach
Tâm Nguyện Hải cũng rất nể nang anh như ngày nào, tuy nhiên Hải cũng luôn vui, vì thành quả anh luôn chủ động vượt lên những nấc thang khó khăn nhất, để có kết quả cuối cùng. Thực tình Hải không muốn anh nằm dưới công trường đâu, hôm ấy hai ae cùng xuống kiểm tra C/trình, anh thấy C/trường bề bộn nghênh ngang quá, vài nhóm thợ xd quá kém, anh bắt Hải lên SG, còn anh thì ở lại, lần đó không mang theo tư trang, để rồi ra chợ mua mấy bộ đồ lót, rồi ở lại luôn(chi Yến cười) vì tình thế không có ai ghánh vác được, anh đuổi luôn cả cậu KS với thủ kho vô dụng, rồi tiếp tục thanh lọc các nhóm thợ, sau đó a chủ động chạy lên SG tuyển quân mới( thay máu)... mới có ngày hôm nay.


MỆNH Ở ĐÂY LÀ NÓI TỚI CHÍNH TINH TỬ VI, vì khởi đầu cậu em đã tâm phục, khẩu phục mình về trình tử vi), phải sau 10 năm tự thân cậu ấy nghiệm lý, đã thấy những dự đoán của mình là chuẩn xác trong 10 năm qua và đã chấp nhận mình là QUÂN SƯ, cá tính của mình thì cậu ấy quá hiểu, vì xưa nay mình bất cần về tiền bạc, nếu không nghe theo lời mình chỉ dẫn trong quá trình với vai trò quân sư, thì mình lập tức, tự rút về ẩn cư ngay.
( Mình lại có việc phải làm, khi khác tiếp)
TỪ VAI TRÒ QUÂN SƯ NGỒI NHÀ SG CHỈ ĐẠO CÔNG TRƯỜNG QUA HÌNH ẢNH(TỰ CHẾ TÁC) MÌNH THẤY KHÔNG ỔN THÌ TỰ THÂN NHẢY XUỐNG LÀM LÍNH CAI QUẢN CÔNG TRƯỜNG.

* Minh chứng đơn cử qua 02 hình ảnh:
- Với một thằng như mình, cả đời chưa từng biết lợp ngói, vậy mà vẫn nhìn thấy và phán đoán trước khi bên A không chấp thuận, bộc phải tháo dỡ:
Hình ảnh

- Một đối thoại với quân mình giử cho chú em GĐ(khi ấy đội trưởng ngói chỉ có đ/t cùi bắp).
Hình ảnh


MỘT CON TẦU CŨNG NHƯ MỘT ĐOÀN QUÂN, ĐỂ ĐI ĐÚNG LỘ TRÌNH ĐẾN THẮNG LỢI, THÌ QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU THUỘC VÀO NGƯỜI CẦM LÁI.

* Do vậy chúng ta bỏ qua lá số Bính Ngọ vì tổng thể lá số đã nằm trong Đ/vận tốt, chỉ còn lại 04 sao TUẦN & TRIỆT gây cản trở bất thường.

* Tóm lược nội công của lá số MẬU TUẤT cầm lái(để xem có đủ năng lực không?), khi đã thân trinh bám sát công trường.
Hình ảnh

TIẾP THEO.

Hoang Habach https://www.facebook.com/ha.bach.712/
Vừa xong ·
Đã chia sẻ với Công khai
TIẾP THEO BÀI KẾT HỢP HAI LÁ SỐ VỚI NHAU TRONG KINH DOANH XD, Ở BÀI ĐÃ QUA, GIỜ MÌNH LUẬN VỀ TIỂU HẠN 2021(TÂN SỬU) CHO LÁ SỐ TUỔI MẬU TUẤT(LÀ CHÍNH MÌNH) ĐỂ CÁC BẠN KHÔNG PHẢI CHỜ ĐỢI THÊM.

* Thực tình mình đã xem cho mình từ ngày 12/2/2021 rồi, nay xin post lại cho vui thôi và số bạn chưa biết cách tính của mình... thì nên xem thêm lá số với Tiểu hạn của năm 2020 đã có những mũi tên hướng dẫn rõ cách tính Đại vân & Tiểu hạn.
Hình ảnh
Hình ảnh


CHÚNG TA SO SÁNH LÁ SỐ NAM TUỔI MẬU TUẤT VỚI LÁ SỐ NỮ TUỔI GIÁP TUẤT.

* Cả 02 lá số đều thuộc nhóm tuổi Hỏa( Dần Ngọ Tuất) và đều trong thế Đ/vận Thủy.

* Ta làm so sánh để thấy dù lá số Dương Nữ đắc 03 vòng, nhưng việc bị lỗi số từ Âm Nữ sang Dương Nữ là mất điểm quan trọng về yếu tố ÂM - DƯƠNG, cũng như mình đã viết :

KHI LUẬN GIẢI VẬN HẠN NÊN ĐẶT YẾU TỐT ÂM - DƯƠNG LÊN TRÊN HÀNH ĐẠI VẬN.
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Luận giải Tử vi”