Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Hỏi đáp, luận giải về tử vi
Le2020
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 404
Tham gia: 22:12, 06/04/20

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Le2020 »

DC5E2836-0690-4773-BD45-87657CCE6476.png
DC5E2836-0690-4773-BD45-87657CCE6476.png (13.78 KiB) Đã xem 218 lần
Theo nguyên lý Thái Cực: Dương tử thì Âm sinh, Âm tử thì Dương sinh.
Cho nên tam hợp Mộc cục:
+Dương cục: Trường sinh tại Hợi, vượng tại Mão, tử tại Ngọ, mộ tại Mùi.
+Vậy Âm cục: trường sinh tại Ngọ, vượng tại Dần, mộ tại Tuất.
.
Thực tế hiện tại, vòng trường sinh Âm đang có rất nhiều quan điểm:
.Dương tử thì Âm sinh, Âm tử thì Dương sinh.
.Dương cực thì Âm sinh, Âm cực thì Dương sinh.
.Âm dương cùng sinh 1 nơi, nhưng Dương vượng đi thuận, Âm vượng đi nghịch (Tử vi đang dùng)
.
Riêng ý kiến cá nhân, Tôi đồng tình với quan điểm: Dương tử thì Âm sinh, Âm tử thì Dương sinh,
Đầu trang

Môc huynh
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2506
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Le2020 đã viết: 10:19, 09/01/21 DC5E2836-0690-4773-BD45-87657CCE6476.png
Theo nguyên lý Thái Cực: Dương tử thì Âm sinh, Âm tử thì Dương sinh.
Cho nên tam hợp Mộc cục:
+Dương cục: Trường sinh tại Hợi, vượng tại Mão, tử tại Ngọ, mộ tại Mùi.
+Vậy Âm cục: trường sinh tại Ngọ, vượng tại Dần, mộ tại Tuất.
.
Thực tế hiện tại, vòng trường sinh Âm đang có rất nhiều quan điểm:
.Dương tử thì Âm sinh, Âm tử thì Dương sinh.
.Dương cực thì Âm sinh, Âm cực thì Dương sinh.
.Âm dương cùng sinh 1 nơi, nhưng Dương vượng đi thuận, Âm vượng đi nghịch (Tử vi đang dùng)
.
Riêng ý kiến cá nhân, Tôi đồng tình với quan điểm: Dương tử thì Âm sinh, Âm tử thì Dương sinh,

Mình chỉ tập trung nghiên cứu logic thể hiện trên lá số tử vi, các lý thuyết và hình ảnh khác trái ngược không tuân theo 04 mùa dịch động, không logic trong lá số khởi phát mùa Xân tại cung Dần(Mộc) hướng đông, theo quy luật tự nhiên, thì mình loại bỏ, để không phải tốn thời gian vô bổ.

* Chốt lại(hình ảnh mình luôn tự vẽ ra theo sự logic), logic từ lá số với các Quẻ, đại diện cho bốn mùa, luôn chuyển động xoay vòng và lặp đi lặp lại.
Hình ảnh
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2506
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết: 10:56, 09/01/21
Le2020 đã viết: 10:19, 09/01/21 DC5E2836-0690-4773-BD45-87657CCE6476.png
Theo nguyên lý Thái Cực: Dương tử thì Âm sinh, Âm tử thì Dương sinh.
Cho nên tam hợp Mộc cục:
+Dương cục: Trường sinh tại Hợi, vượng tại Mão, tử tại Ngọ, mộ tại Mùi.
+Vậy Âm cục: trường sinh tại Ngọ, vượng tại Dần, mộ tại Tuất.
.
Thực tế hiện tại, vòng trường sinh Âm đang có rất nhiều quan điểm:
.Dương tử thì Âm sinh, Âm tử thì Dương sinh.
.Dương cực thì Âm sinh, Âm cực thì Dương sinh.
.Âm dương cùng sinh 1 nơi, nhưng Dương vượng đi thuận, Âm vượng đi nghịch (Tử vi đang dùng)
.
Riêng ý kiến cá nhân, Tôi đồng tình với quan điểm: Dương tử thì Âm sinh, Âm tử thì Dương sinh,

Mình chỉ tập trung nghiên cứu logic thể hiện trên lá số tử vi, các lý thuyết và hình ảnh khác trái ngược không tuân theo 04 mùa dịch động, không logic trong lá số khởi phát mùa Xân tại cung Dần(Mộc) hướng đông, theo quy luật tự nhiên, thì mình loại bỏ, để không phải tốn thời gian vô bổ.

* Chốt lại(hình ảnh mình luôn tự vẽ ra theo sự logic), logic từ lá số với các Quẻ, đại diện cho bốn mùa, luôn chuyển động xoay vòng và lặp đi lặp lại.
Hình ảnh
Hình ảnh


CÂU HỎI LÀ TẠO SAO KHÔNG TÌM HỌC TỬ VI THEO SỰ LOGIC ???


Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2506
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết: 16:07, 09/01/21
Môc huynh đã viết: 10:56, 09/01/21
Le2020 đã viết: 10:19, 09/01/21 DC5E2836-0690-4773-BD45-87657CCE6476.png
Theo nguyên lý Thái Cực: Dương tử thì Âm sinh, Âm tử thì Dương sinh.
Cho nên tam hợp Mộc cục:
+Dương cục: Trường sinh tại Hợi, vượng tại Mão, tử tại Ngọ, mộ tại Mùi.
+Vậy Âm cục: trường sinh tại Ngọ, vượng tại Dần, mộ tại Tuất.
.
Thực tế hiện tại, vòng trường sinh Âm đang có rất nhiều quan điểm:
.Dương tử thì Âm sinh, Âm tử thì Dương sinh.
.Dương cực thì Âm sinh, Âm cực thì Dương sinh.
.Âm dương cùng sinh 1 nơi, nhưng Dương vượng đi thuận, Âm vượng đi nghịch (Tử vi đang dùng)
.
Riêng ý kiến cá nhân, Tôi đồng tình với quan điểm: Dương tử thì Âm sinh, Âm tử thì Dương sinh,

Mình chỉ tập trung nghiên cứu logic thể hiện trên lá số tử vi, các lý thuyết và hình ảnh khác trái ngược không tuân theo 04 mùa dịch động, không logic trong lá số khởi phát mùa Xân tại cung Dần(Mộc) hướng đông, theo quy luật tự nhiên, thì mình loại bỏ, để không phải tốn thời gian vô bổ.

* Chốt lại(hình ảnh mình luôn tự vẽ ra theo sự logic), logic từ lá số với các Quẻ, đại diện cho bốn mùa, luôn chuyển động xoay vòng và lặp đi lặp lại.
Hình ảnh
Hình ảnh


CÂU HỎI LÀ TẠO SAO KHÔNG TÌM HỌC TỬ VI THEO SỰ LOGIC ???


Hình ảnhTHÀNH QUẢ NGƯỜI THẬT VIỆC THẬT.

Trích: https://www.facebook.com/ha.bach.712
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2506
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

MÌNH LUÔN TẠO RA BƯỚC NGOẶT, ĐI NGƯỢC XU HƯỚNG ĐÁM ĐÔNG....

Hình ảnh
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2506
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết: 16:07, 09/01/21
Môc huynh đã viết: 10:56, 09/01/21
Le2020 đã viết: 10:19, 09/01/21 DC5E2836-0690-4773-BD45-87657CCE6476.png
Theo nguyên lý Thái Cực: Dương tử thì Âm sinh, Âm tử thì Dương sinh.
Cho nên tam hợp Mộc cục:
+Dương cục: Trường sinh tại Hợi, vượng tại Mão, tử tại Ngọ, mộ tại Mùi.
+Vậy Âm cục: trường sinh tại Ngọ, vượng tại Dần, mộ tại Tuất.
.
Thực tế hiện tại, vòng trường sinh Âm đang có rất nhiều quan điểm:
.Dương tử thì Âm sinh, Âm tử thì Dương sinh.
.Dương cực thì Âm sinh, Âm cực thì Dương sinh.
.Âm dương cùng sinh 1 nơi, nhưng Dương vượng đi thuận, Âm vượng đi nghịch (Tử vi đang dùng)
.
Riêng ý kiến cá nhân, Tôi đồng tình với quan điểm: Dương tử thì Âm sinh, Âm tử thì Dương sinh,

Mình chỉ tập trung nghiên cứu logic thể hiện trên lá số tử vi, các lý thuyết và hình ảnh khác trái ngược không tuân theo 04 mùa dịch động, không logic trong lá số khởi phát mùa Xân tại cung Dần(Mộc) hướng đông, theo quy luật tự nhiên, thì mình loại bỏ, để không phải tốn thời gian vô bổ.

* Chốt lại(hình ảnh mình luôn tự vẽ ra theo sự logic), logic từ lá số với các Quẻ, đại diện cho bốn mùa, luôn chuyển động xoay vòng và lặp đi lặp lại.
Hình ảnh
Hình ảnh


CÂU HỎI LÀ TẠO SAO KHÔNG TÌM HỌC TỬ VI THEO SỰ LOGIC ???


Hình ảnh

Tham khảo : https://www.facebook.com/ha.bach.712
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2506
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

KỶ NIỆM 2 LÁ SỐ MỆNH THẮNG THẾ THIÊN DI. HỎA SINH KIM.


* Minh chứng các trang viết đã qua với những bài dự đoán trước khi du học... hai đứa, đi trước, đi sau, rồi lại ngồi chung bàn, nơi đất khách quê người(California - Mỹ) cùng nhóm bạn.
Hình ảnh
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2506
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Môc huynh đã viết: 08:43, 11/01/21 KỶ NIỆM 2 LÁ SỐ MỆNH THẮNG THẾ THIÊN DI. HỎA SINH KIM.


* Minh chứng các trang viết đã qua với những bài dự đoán trước khi du học... hai đứa, đi trước, đi sau, rồi lại ngồi chung bàn, nơi đất khách quê người(California - Mỹ) cùng nhóm bạn.
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

POST LẠI LÁ SỐ CHO RÕ HƠN.
Hình ảnh
Đầu trang

Môc huynh
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2506
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Đầu trang

Môc huynh
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2506
Tham gia: 08:46, 11/11/12

Re: Hỏi về cách tính Đại hạn, tiểu hạn một lá số.

Gửi bài gửi bởi Môc huynh »

Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Luận giải Tử vi”