Lá số nhà Vật lý-Hóa học thiên tài Marie Curie

Hỏi đáp, luận giải về tử vi
hysshu
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1803
Tham gia: 23:43, 24/09/19

Re: Lá số nhà Vật lý-Hóa học thiên tài Marie Curie

Gửi bài gửi bởi hysshu »

Long Đức đã viết: 06:17, 04/05/21
hysshu đã viết: 23:35, 03/05/21 1.Theo anh thì Dương Lương xương lộc cách phải đóng ở Mệnh,quan là tốt nhất,sau đó đến tài bạch?

2.LS mẫu sau chắc là Dương lương xương lộc cách,nhưng vẫn có 1 điểm phá cách nhỏ là Hóa kỵ ở cung tài bạch?

[IMG]lasotuvi/1/QY8RELNI.jpg

3.LS Bill Gates ( xét mệnh Thái âm) thì cung quan lộc có cách Dương Lương Xương lộc cách?
[IMG]lasotuvi/1/ZOO2JQVT.jpg

Mong có ý kiến của anh.
1. Dương Lương Xương Lộc chủ về thông minh, lợi cho khoa cử, công danh, chức vị. Thế nên ở Mệnh, Quan là tốt nhất.

2. Quá đắc cách luôn ấy chứ (thêm Quyền).

Xương Khúc gặp Kỵ thường có chút trở ngại trong việc học. Nhưng Kỵ ở đây cũng không xấu, ngược lại còn được cho là tốt nữa (nếu không gặp hung sát tinh), được cho là "biến cảnh".
1.Theo anh Mệnh VCD có Thiên di âm dương sửu mùi cũng là cung Thân.Thiên di có Hóa lộc,giáp xương khúc,có Thiên lương chiếu.Vậy cung Thân ( Thiên di) có phải là có cách Dương Lương xương lộc?

2.Cung Mệnh,Thân VCD ở Sửu ( Mùi),có dương lương Mão Dậu chiếu.Mệnh ( Thân) giáp xương khúc.Dương Lương có Hóa lộc đồng cung,cùng chiếu Mệnh ( Thân).Vậy trong trường hợp này Mệnh ( Thân ) có được coi là có cách Dương Lương xương lộc cách.

3.Cung Mệnh VCD âm dương sửu mùi có Triệt,có khoa đồng cung,giáp tả hữu,có long phượng,thai tọa,quang quý,xương khúc chiếu.Vậy cung Mệnh âm dương này chắc là khá sáng sủa.

Mong có ý kiến của anh.
Đầu trang

hysshu
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1803
Tham gia: 23:43, 24/09/19

Re: Lá số nhà Vật lý-Hóa học thiên tài Marie Curie

Gửi bài gửi bởi hysshu »

Long Đức đã viết: 22:35, 10/04/21

2. Không cần phải xét ngũ hành tam hợp cung. Cứ VCD thì ảnh hưởng mạnh từ cung xung chiếu, họ rinh cả thúng về (cả sao tốt lẫn sao xấu) :D . Sau khi rinh về thì những sao này còn có thể chiếu sang các cung tam hợp như các sao cố định luôn.
Đối với mệnh VCD, anh nói: Sau khi rinh về các sao ở cung thiên di thì những sao này còn có thể chiếu sang các cung tam hợp như các sao cố định luôn. Phương pháp này nghe có lý nhưng ở Tử Vi Việt ít dùng, ít nhắc tới, có lẽ cách chiếu từ thiên di sang tam hợp mệnh ( đối với mệnh VCD) thì Tử vi Bắc phái hay dùng?

Mong có ý kiến của anh.
Đầu trang

Long Đức
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2410
Tham gia: 20:12, 18/09/14

Re: Lá số nhà Vật lý-Hóa học thiên tài Marie Curie

Gửi bài gửi bởi Long Đức »

hysshu đã viết: 23:40, 07/06/21 Đối với mệnh VCD, anh nói: Sau khi rinh về các sao ở cung thiên di thì những sao này còn có thể chiếu sang các cung tam hợp như các sao cố định luôn. Phương pháp này nghe có lý nhưng ở Tử Vi Việt ít dùng, ít nhắc tới, có lẽ cách chiếu từ thiên di sang tam hợp mệnh ( đối với mệnh VCD) thì Tử vi Bắc phái hay dùng?

Mong có ý kiến của anh.
Bắc Phái có dùng hay không thì mình không rõ. Còn cách này mình thấy Trung Châu Phái - Vương Đình Chi đề cập đến. Gọi đó là một trong những bí pháp mà xưa nay không truyền ra ngoài.

Cung VCD mượn chính tinh từ đối cung thì sách nào cũng có nói đến, nhưng sách xưa nay chỉ nói mượn chính tinh chứ không nhắc đến phụ tinh. Dù thế nào và dù có rinh về hay không thì cũng không khác biệt gì, vì xung chiếu cung VCD nên các sao ở cung xung chiếu tác động mạnh đến. Sự khác biệt ở chổ nếu xét 1 cung mà trong tam hợp có cung VCD thì sau khi rinh về nó sẽ tác động đến các cung trong tam hợp.
Được cảm ơn bởi: hysshu
Đầu trang

kimhoai
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 490
Tham gia: 14:19, 22/12/18

Re: Lá số nhà Vật lý-Hóa học thiên tài Marie Curie

Gửi bài gửi bởi kimhoai »

Tứ yếu - Thập dụ - Bát pháp

là một trong những yếu quyết cơ bản của Tử vi. Mình trích dẫn từ sách Tử vi đẩu số toàn thư của cụ Vũ Tài Lục dịch và bình chú để chia sẻ cùng mọi người.

TỨ YẾU – THẬP DỤ – BÁT PHÁP
Các sao phân phối đóng tại 12 cung, biến hoá vô cùng. Có bốn điểm trọng yếu để phân biệt:
a). Cát hung – b). Hư thực – c). Chủ khách – d). Cường nhược.

Cát – Hung: Sao có sao thiện, sao ác, thiện là cát tinh, ác là hung tinh. Hung hay cát không phải chỉ căn cứ trên tính chất mỗi vị sao mà còn căn cứ trên chỗ đứng của nó đúng hay sai, miếu địa hay hãm địa.

Hư thực thế nào? Sao tốt lâm miếu địa mới là thực cát, thực cát thì không hung dù gặp hung cũng chẳng sợ. Sao xấu rơi vào hãm địa mới là thực hung, thực hung thì không cát, dù gặp cát cũng khó lòng giải. Sao tốt ở hãm địa là hư cát, hư cát là không tốt, còn có thể biến cát thành hung. Sao xấu ở miếu địa là hư hung, hư hung là không hung, còn có thể biến hung thành cát.

Chia chủ khách ra sao?
Lấy các sao ở bản phương làm chủ, các sao tại cung tam hợp hay xung chiếu là khách. Nếu như bản phương không có chính tinh tức không có chủ thì phải mượn sao ở cung xung chiếu làm chủ, các sao cung tam hợp làm khách.

Cường nhược đây ý nói cường nhược trong tương quan chủ khách. Khách với chủ đều tốt là khách chủ tương đắc hay khách chủ đều xấu là một bầy bạo nguợc thì khỏi phải đặt vấn đề cường nhược. Chủ khách vừa hung vừa cát thì phải xét chủ mạnh hay khách mạnh. Nếu chủ mạnh thì khách theo chủ, nếu chủ yếu thì khách kéo chủ đi. Cát cường cát thắng, hung cường hung thắng.

Thập dụ là gì? Là mười điều căn bản cho việc xem số ở mỗi cung cùng với các cung tam hợp và cung xung chiếu:
1). Bản phương tốt (cát) “do nội tự cường” mạnh từ bên trong mạnh ra.
2). Bản phương xấu (hung) là “tòng căn tự phát” hư từ gốc rễ.
3). Cung xung chiếu tốt là “nghênh xuân tiếp phúc” chờ xuân đón phúc.
4). Cung xung chiếu xấu là “đương đầu ác bổng” giơ đầu chịu búa đập.
5). Cung tam hợp tốt là “tả hữu phùng nguyên”, lắm chân tay giúp đỡ.
6). Cung tam hợp xấu là “tả hữu thụ địch”, địch từ bên phải, bên trái đánh tới.
7). Lân phương (cung đằng trước đằng sau) tốt là “lưỡng lân tương phù” hai bên hàng xóm phù trợ.
8). Lân phương xấu là “lưỡng lân tương vũ”, hai bên hàng xóm mưu hại.
9). Cả bốn cung cùng tốt là “ Thiên tường vân tập” mây ngũ sắc kéo về chầu.
10). Cả bốn cung cùng xấu là “tứ diện sở ca” bị vây tứ phía không lối thoát.

Bát pháp là tám lối định cách cục khi xem sổ. Mệnh ai cũng thế, đều có cách cục ví như hình vuông, hình tròn, to, nhỏ, đẹp, xấu, lành vỡ của đồ vật. Cách cục của mệnh nói cho hết thì nhiều vô cùng nhưng đây dùng lối quy nạp để đưa thành tám lối. Chia ra như sau:

A. Thành phá tứ pháp:
Phàm mệnh thân bản phương có sao tốt gặp các sao khác ở cung tam hợp và xung chiếu nếu gặp:
- Khoa Quyền Lộc Quí thì kể như cách cục thành, đáng phê mấy chữ “giao long đắc vận vũ” (con rồng gặp mây nước).
- Nếu gặp tứ hung Hỏa Linh, Dương Đà thì kể như phá cách loại “miêu nhi bất tú” (chỉ nẩy mầm mà mầm không xanh tốt).
- Nếu vừa gặp tứ hung lẫn tứ cát thì kể như trong thành có phá, chẳng khác chi “bạch khuê hữu điềm” (viên ngọc trắng bị vết nứt, vết mẻ).
- Cả tứ hung lẫn tứ cát đều không thì kể là cách chưa thành nhưng không bị phá, chờ xem hạn ra sao giống như “hỗn kim phác ngọc” (vàng còn lẫn các khoáng chất tạp nhạp, ngọc chưa được lấy ra khỏi đá).

B. Cứu khí tứ pháp:
Phàm mệnh thân cung mà các cung xung chiếu tam hợp đều có hung nếu:
- Gặp Lộc Quí Quyền Khoa là cứu cách, hạn hán lâu ngày được cơn mưa “cửu hạn phùng cam vũ”.
- Gặp Hỏa Linh Dương Đà là khí cách (bỏ đi), cây gỗ mục không thể khắc đẽo làm gì được “hủ mộc nan điêu”.
- Gặp vừa tứ cát vừa tứ hung là vừa cứu vừa khí cách, giống như ăn gân gà “thực kê lặc”.
- Không gặp cả tứ cát lẫn tứ hung là cách “thủ tàu bão khuyết” nấn ná đợi thời.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lý số: lấy lý để nói số.

Nhà nó có 10 anh em, bố mẹ nó mất sớm, anh em nó lại không thằng nào nói đc nhau, nhà không ai làm chủ. Thằng cha nhà đối diện nhìn qua cửa thấy anh em nó đánh nhau, tốt thì qua khuyên can, xấu thì qua xúi dại. Nhưng muốn chiếm đoạt nhà nó làm nhà mình là không có đơn giản. Bên cạnh nhà nó còn có hàng xóm (lân cung), anh em nó cũng có họ hàng (tam hợp). Trừ khi thằng nhà đối diện đủ sức chế hoá tất cả cái bọn liên quan đó
VCD đơn giản là không có chủ tinh nên chịu ảnh hưởng của chính tinh tất cả các cung có liên quan: lân cung, tam hợp, xung chiếu, nhị hợp, lục hợp. Quan trọng nhất vẫn là xung chiếu lân cung và tam hợp. rất khó luận, vì nó trộn lung tung beng. Cổ nhân nói người mệnh vô chính diệu "vô yểu tắc bần" vì không có chính kiến, sức khoẻ-tài lộc công danh thăng trầm hoàn toàn theo vận hạn. hạn gặp sát tinh không có có khả năng chế sát. ảnh hưởng của một đống sao cuối cùng vẫn là một mớ hỗn độn không hơn không kém. Thế nhưng vẫn có những kỳ cách: nhật nguyệt miếu vượng giáp hoặc chiếu, phủ tướng triều viên cách, đắc tam không hội song lộc... Cái lý của các cách này. 1- là thằng giáp, thằng chiếu, thằng tam hợp phải có thằng tốt, đủ mạnh để đẩy lùi những thằng khác đưa ảnh hưởng của nó lên cung vcd là mạnh nhất. 2- là nhà nó vốn đã tốt rồi, anh em nó toàn bậc trâm anh, không ai đứng đầu cũng chả sao, nhà lại được bảo vệ bởi 3 lớp hàng rào, hàng xóm họ hàng hay đối thủ cũng đừng hòng tới chia phần.
Được cảm ơn bởi: hysshu
Đầu trang

hysshu
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1803
Tham gia: 23:43, 24/09/19

Re: Lá số nhà Vật lý-Hóa học thiên tài Marie Curie

Gửi bài gửi bởi hysshu »

kimhoai đã viết: 08:47, 08/06/21 Tứ yếu - Thập dụ - Bát phápLý số: lấy lý để nói số.

Nhà nó có 10 anh em, bố mẹ nó mất sớm, anh em nó lại không thằng nào nói đc nhau, nhà không ai làm chủ. Thằng cha nhà đối diện nhìn qua cửa thấy anh em nó đánh nhau, tốt thì qua khuyên can, xấu thì qua xúi dại. Nhưng muốn chiếm đoạt nhà nó làm nhà mình là không có đơn giản. Bên cạnh nhà nó còn có hàng xóm (lân cung), anh em nó cũng có họ hàng (tam hợp). Trừ khi thằng nhà đối diện đủ sức chế hoá tất cả cái bọn liên quan đó
VCD đơn giản là không có chủ tinh nên chịu ảnh hưởng của chính tinh tất cả các cung có liên quan: lân cung, tam hợp, xung chiếu, nhị hợp, lục hợp. Quan trọng nhất vẫn là xung chiếu lân cung và tam hợp. rất khó luận, vì nó trộn lung tung beng. Cổ nhân nói người mệnh vô chính diệu "vô yểu tắc bần" vì không có chính kiến, sức khoẻ-tài lộc công danh thăng trầm hoàn toàn theo vận hạn. hạn gặp sát tinh không có có khả năng chế sát. ảnh hưởng của một đống sao cuối cùng vẫn là một mớ hỗn độn không hơn không kém. Thế nhưng vẫn có những kỳ cách: nhật nguyệt miếu vượng giáp hoặc chiếu, phủ tướng triều viên cách, đắc tam không hội song lộc... Cái lý của các cách này. 1- là thằng giáp, thằng chiếu, thằng tam hợp phải có thằng tốt, đủ mạnh để đẩy lùi những thằng khác đưa ảnh hưởng của nó lên cung vcd là mạnh nhất. 2- là nhà nó vốn đã tốt rồi, anh em nó toàn bậc trâm anh, không ai đứng đầu cũng chả sao, nhà lại được bảo vệ bởi 3 lớp hàng rào, hàng xóm họ hàng hay đối thủ cũng đừng hòng tới chia phần.
Bạn thử đánh giá lá số được cho của danh họa Pablo Picasso ( 1881-1973 ), thọ 93 tuổi. Độ khả tín AA. Nguồn: Astro.com

Hình ảnh
Đầu trang

profinren
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 5
Tham gia: 17:42, 23/02/11

Re: Lá số nhà Vật lý-Hóa học thiên tài Marie Curie

Gửi bài gửi bởi profinren »

Xin phép có cách nhìn khác về số này (danh họa Pablo Picasso)

Mệnh, Tài VCD, mệnh khắc cục, AD nghịch, mệnh xuất cung, cho ta thấy số này nát bét, 1 đời khổ, tiền bạc không có.

Linh Kỵ làm cho đương số ảo tưởng, Kình XK nét bút trời cho, may cung quan đắc thời, thiên di hóa khoa lưu danh về sau.

Số này mà vào dân thường thì đi ăn mày từ năm 11 tuổi.

Trở thành danh họa do có cát cách gì thì tôi chưa biết, mong dd chỉ giáo thêm.
Được cảm ơn bởi: tien.trinh2503, hysshu
Đầu trang

kimhoai
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 490
Tham gia: 14:19, 22/12/18

Re: Lá số nhà Vật lý-Hóa học thiên tài Marie Curie

Gửi bài gửi bởi kimhoai »

Mệnh này là vcd có hung tinh đắc địa toạ thủ, quan tài di điền phúc tật đều là đúng sao đúng vị, đẹp như một bức tranh của picaso vậy :). Ls này là vẽ ra cho hợp số thôi. Cái gì tốt ôm hết rồi còn xem có cái gì để xem.

Khả tín cái gì, hơn trăm năm rồi. Tử vi là môn đại chúng, diễn đàn này thiếu gì lá số, muốn xem cứ lấy đại vài lá người thực việc thực ra mà xét.

Có 1 điểm tệ ngoài mấy cái mệnh cục khắc nhau, âm dương nghịch lý, thì có 1 điểm hơi dở là mệnh ôm hoá kỵ lại phi kị nhập thiên di. Nên cũng khá yểu cho dù tứ hoá củng mệnh :-?
Được cảm ơn bởi: hysshu
Đầu trang

hysshu
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1803
Tham gia: 23:43, 24/09/19

Re: Lá số nhà Vật lý-Hóa học thiên tài Marie Curie

Gửi bài gửi bởi hysshu »

kimhoai đã viết: 23:16, 09/06/21 Mệnh này là vcd có hung tinh đắc địa toạ thủ, quan tài di điền phúc tật đều là đúng sao đúng vị, đẹp như một bức tranh của picaso vậy :). Ls này là vẽ ra cho hợp số thôi. Cái gì tốt ôm hết rồi còn xem có cái gì để xem.

Khả tín cái gì, hơn trăm năm rồi. Tử vi là môn đại chúng, diễn đàn này thiếu gì lá số, muốn xem cứ lấy đại vài lá người thực việc thực ra mà xét.

Có 1 điểm tệ ngoài mấy cái mệnh cục khắc nhau, âm dương nghịch lý, thì có 1 điểm hơi dở là mệnh ôm hoá kỵ lại phi kị nhập thiên di. Nên cũng khá yểu cho dù tứ hoá củng mệnh :-?
Đây là lá số người nổi tiếng cả thế giới biết đến, mệnh VCD lại sống thọ 93 tuổi nên tôi quan tâm nhiều hơn. Giờ sinh 23h15' ngày 25/10/1881, độ khả tín AA ( nguồn Astro.com). Những lá số VCD người thực việc thực có trên diễn đàn thì nhiều, nhưng đa số họ còn trẻ, hiện tại hầu hết chưa được 40 tuổi , chưa biết tương lai sau này nổi tiếng và sống thọ hay không, nên chưa nghiệm lý được. LS này bên Tuvilyso cũng có cao thủ Exphander phân tích khá chi tiết nên tôi cũng lưu ý.
Đầu trang

hysshu
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1803
Tham gia: 23:43, 24/09/19

Re: Lá số nhà Vật lý-Hóa học thiên tài Marie Curie

Gửi bài gửi bởi hysshu »

Sách Tử vi viết: cung Mệnh có Kình Dương đơn thủ thì thân mình cao và thô, mặt choắt, da xám, hầu lộ, mắt lồi là người có sức khỏe. Điều này cũng thấy đúng với diện mạo danh họa

Kình đắc địa ở Mệnh thì chắc cũng liên quan tới sức khỏe và sinh lý, sự quả quyết, lập trường kiên định trên con đường phấn đấu công danh sự nghiệp. Mệnh có Linh xương kỵ là cách xấu nhưng mệnh có tứ hóa toàn phùng, Kình miếu hợp mệnh Kim, Phúc lại quá đẹp, quan lộc đẹp.

Danh họa sinh ngày âm dương lệch: Quý Tỵ, nghiệm lý cũng thấy ứng với 1 cuộc đời hay thay đổi vợ, người tình, 72 tuổi ông vẫn cưới 1 cô gái khác 27 tuổi
Đầu trang

kimhoai
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 490
Tham gia: 14:19, 22/12/18

Re: Lá số nhà Vật lý-Hóa học thiên tài Marie Curie

Gửi bài gửi bởi kimhoai »

hysshu đã viết: 23:29, 09/06/21
kimhoai đã viết: 23:16, 09/06/21 Mệnh này là vcd có hung tinh đắc địa toạ thủ, quan tài di điền phúc tật đều là đúng sao đúng vị, đẹp như một bức tranh của picaso vậy :). Ls này là vẽ ra cho hợp số thôi. Cái gì tốt ôm hết rồi còn xem có cái gì để xem.

Khả tín cái gì, hơn trăm năm rồi. Tử vi là môn đại chúng, diễn đàn này thiếu gì lá số, muốn xem cứ lấy đại vài lá người thực việc thực ra mà xét.

Có 1 điểm tệ ngoài mấy cái mệnh cục khắc nhau, âm dương nghịch lý, thì có 1 điểm hơi dở là mệnh ôm hoá kỵ lại phi kị nhập thiên di. Nên cũng khá yểu cho dù tứ hoá củng mệnh :-?
Đây là lá số người nổi tiếng cả thế giới biết đến, mệnh VCD lại sống thọ 93 tuổi nên tôi quan tâm nhiều hơn. Giờ sinh 23h15' ngày 25/10/1881, độ khả tín AA ( nguồn Astro.com). Những lá số VCD người thực việc thực có trên diễn đàn thì nhiều, nhưng đa số họ còn trẻ, hiện tại hầu hết chưa được 40 tuổi , chưa biết tương lai sau này nổi tiếng và sống thọ hay không, nên chưa nghiệm lý được. LS này bên Tuvilyso cũng có cao thủ Exphander phân tích khá chi tiết nên tôi cũng lưu ý.
lá số người nổi tiếng không bao giờ đáng tin, độ khả tín là mấy cái tào lao thôi. lá số vĩ nhân đã xuất hiện trên các trang mệnh lý là đã qua tay nhiều người gọt. Tất nhiên rất tốt để học theo hình thức lý thuyết
Yểu = "yếu" không hẳn chết yểu, chủ yếu là sức khoẻ không tốt, yếu. dù lá số dưới 40 tuổi vẫn xét được không vấn đề gì.
"phi yểu tắc bần" không hẳn là chết non, chết trẻ nhé. Chưa chắc người sống thọ thì không yểu.

Ls này là hung tinh đắc thủ mệnh, không phải cách vcd phi yểu tắc bần. ls này yểu vì cách mệnh phi kị nhập di, mệnh lại chứa kị năm sinh. đại vận đầu đời can mậu, gặp các năm mậu kỷ tân đều có phi kị tấn công trục mệnh di, khó tránh đc bệnh tật tai nạn, mấy yếu tố này ko thể kiểm chứng đc ở lá số người thiên cổ.
Được cảm ơn bởi: hysshu
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Luận giải Tử vi”